Terug naar het overzicht Pdf

Validatie Domeinspecifieke leerresultaten

De domeinspecifieke leerresultaten (DLR) faciliteren de borging van de kwaliteit van hogeronderwijsopleidingen. Daarom valideert de NVAO deze DLR voor het Vlaamse hoger onderwijs. Een aanvraag tot validatie is noodzakelijk na de ontwikkeling van gezamenlijke DLR door de hogeronderwijsinstellingen voor een nieuwe onderwijskwalificatie of bij het actualiseren van reeds bestaande DLR. De gevalideerde DLR worden automatisch erkend als onderwijskwalificatie en vervolgens geregistreerd in de Kwalificatiedatabank.

Algemene informatie

De domeinspecifieke leerresultaten of DLR zijn een belangrijk instrument voor de borging van de kwaliteit van de hogeronderwijsopleidingen. Vlaanderenbreed schetsen ze (in de vorm van een set competenties) de verwachtingen voor alle afgestudeerden van alle opleidingen die leiden tot dezelfde graad en kwalificatie (bv. Bachelor in het sociaal werk).

De NVAO valideert de DLR voor opleidingen op graduaatsniveau, bachelorniveau en masterniveau. De validatie van DLR is noodzakelijk voor elke kwalificatie die nog niet in de Kwalificatiedatabank voorkomt. Indien een reeds gevalideerd DLR wordt bijgewerkt (een zogenaamde actualisatie), dient de DLR ook opnieuw gevalideerd te worden. Gevalideerde DLR voor de graad van gegradueerde worden opgenomen als onderwijskwalificaties op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, die voor de graad van bachelor op niveau 6, en die voor de graad van master op niveau 7.

Voor kwalificaties van niveau 6 en 7, aan te bieden of aangeboden door hogescholen en universiteiten, dient de VLUHR de aanvraag in. Voor kwalificaties van niveau 5, aan te bieden of aangeboden door hogescholen, dient de VLHORA de aanvraag in. AHOVOKS wordt bij de ontwikkeling van de DLR op niveau 5 betrokken en coördineert de opmaak van de beroepskwalificaties waarop deze gebaseerd zijn.  Kwalificaties van niveau 5, 6 en 7 aan te bieden of aangeboden door andere instellingen kunnen door deze instellingen zelf worden ingediend.

De aanvraag tot validatie van een DLR van toepassing op een nieuwe opleiding of opleidingen gebeurt ten laatste op de dag van de indiening van het aanvraagdossier voor de Toets Nieuwe Opleiding bij de NVAO. De NVAO behandelt de validatie van de DLR vervolgens gelijktijdig met de toetsingsprocedure.

 

De NVAO kan niet overgaan tot besluitvorming ten aanzien van een (nieuwe) opleiding indien er geen gevalideerd DLR is.

Bij de validatie van een DLR dient de NVAO, op basis van het dossier en in overeenstemming met de regelgeving, de volgende elementen te controleren:

 • Zijn de domeinspecifieke leerresultaten gezamenlijk opgesteld door de instellingen die de onderwijskwalificatie (willen) aanbieden?
 • Werden de domeinspecifieke leerresultaten en de convergentietabel afgetoetst met domeindeskundigen van het vakgebied?
 • Werden de domeinspecifieke leerresultaten afgestoetst met studenten (of recent afgestudeerden)?
 • Werden de domeinspecifieke leerresultaten afgetoetst met vertegenwoordigers uit het werkveld?
 • Zijn de gecontacteerde werkveldvertegenwoordigers relevant voor de betreffende sector(en)?
 • Zijn de leerresultaten in overeenstemming met de Vlaamse en/of (inter)nationale regelgeving of standaarden betreffende de beroepsuitoefening?
 • Zijn de domeinspecifieke leerresultaten gebaseerd op internationale bronnen (kaders)?
 • Werden de domeinspecifieke leerresultaten afgetoetst met tenminste twee internationale experten?
 • Is een met NVAO afgesproken beschrijvingsmodel gebruikt als methodologisch kader voor het formuleren van de domeinspecifieke leerresultaten? Zoniet, verduidelijk welk methodologisch kader gebruikt werd.”.
 • Voor de graduaatsopleidingen: Heeft AHOVOKS de domeinspecifieke leerresultaten onderschreven (door een handtekening)?

 

Een aanvraag tot validatie van DLR is enkel ontvankelijk indien het aanvraagdossier bovenstaande vragen beantwoordt.

VLUHR heeft een publiek beschikbare Handleiding ‘Formuleren Domeinspecifieke Leerresultatenkaders’ (oktober 2018) ontwikkeld voor de bachelor- en masteropleidingen. In die handleiding en de ter beschikking gestelde sjablonen zijn alle noodzakelijke elementen meegenomen. Dat zou de NVAO in staat moeten stellen bovenstaande vragen te beoordelen. Bij het volgen van de VLUHR-handleiding verwacht de NVAO de volgende onderdelen bij de aanvraagbrief: 

 • De algemene gegevens en de procesbeschrijving zoals volgens het sjabloon ‘Beschrijvingsmodel: Formulier voor een bacheloropleiding’ of ‘Beschrijvingsmodel: Formulier voor een masteropleiding’; 
 • Het verslag van de toetsingsgroep, met vermelding van de bevraagde stakeholders. 

Stappenplan

1

Aanvraag

De procedure tot validatie van domeinspecifieke leerresultaten start vanaf het moment dat de NVAO een aanvraag ontvangt.  Een aanvraag tot validati...
De procedure tot validatie van domeinspecifieke leerresultaten start vanaf het moment dat de NVAO een aanvraag ontvangt.  Een aanvraag tot validatie van DLR kan één of meerdere onderwijskwalificaties betreffen. De aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier of via het e-mailadres aanvraag@nvao.org.
2

Ontvankelijkheid en analyse van de aanvraag

De behandelaar maakt een analyse van de aanvraag op basis van het aanvraagdossier. Zijn aan de voorwaarden voldaan, dan kunnen de DLR geva...
De behandelaar maakt een analyse van de aanvraag op basis van het aanvraagdossier. Zijn aan de voorwaarden voldaan, dan kunnen de DLR gevalideerd worden.  Indien niet, kan NVAO beslissen dat de DLR niet ontvankelijk zijn en niet te valideren. In dat geval, brengt NVAO de aanvrager op de hoogte.
3

Validatie van de DLR

Op basis van de aangeleverde stukken en de analyse ervan valideert NVAO de DLR. Gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten worden automatisch erk...
Op basis van de aangeleverde stukken en de analyse ervan valideert NVAO de DLR. Gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten worden automatisch erkend als onderwijskwalificatie en vervolgens geregistreerd in de Kwalificatiedatabank. NVAO streeft een behandeltermijn van 4 weken vanaf de ontvangstbevestiging van de aanvraag na. Voor nieuwe opleidingen gebeurt de validatie ten laatste bij de besluitvorming naar aanleiding van het aanvraagdossier voor de Toets Nieuwe Opleiding.

Tarieven

Deze procedure is gratis. 

Aanvraag indienen

Sleep uw bestand(en) in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contact

  Point-of-Contact

  Infodesk Team Vlaanderen

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info