Terug naar het overzicht Pdf

Toets Nieuwe Opleiding: Master Basisonderwijs - aanvullend protocol

De Vlaamse Regering besliste dat vanaf het academiejaar 2025-2026 een masteropleiding voor basisonderwijs kan aangeboden worden. Een universiteit en een of meer hogescholen bieden gezamenlijk deze masteropleiding voor basisonderwijs aan. De universiteit reikt het diploma en de graad van master uit

Algemene informatie

De betrokken hogeronderwijsinstellingen vragen hiervoor gezamenlijk een ‘toets nieuwe opleiding’ (TNO) aan bij de NVAO volgens de procedure, vermeld in deel 2, titel 3, hoofdstuk 9, afdeling 3/1 van de Codex Hoger Onderwijs. De Vlaamse Regering heeft in Art 141 van het onderwijsdecreet XXXIV nog twee aanvullende facetten geformuleerd voor een positief toetsingsbesluit van de NVAO over de potentiële kwaliteit van deze opleidingen.

Gezien deze twee aanvullende facetten toegevoegd worden aan de beoordeling, is een aanvulling nodig bij het beoordelingskader ‘Toets nieuwe opleiding op maat van de eigen regie’ zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering in juni 2020. Voorliggend aanvullend protocol is enkel in samenhang te lezen met dat beoordelingskader, dat dan ook van toepassing blijft. Ook bij dit aanvullend protocol is NVAO’s Waarderende Aanpak leidend voor de methodologie en de vormgeving van de procedure.

Het geldende beoordelingskader 'Toets Nieuwe opleiding op maat van de eigen regie' kan je hier vinden. 

Stappenplan

1

Stappenplan reguliere TNO

Het stappenplan van de beoordelingsprocedure zoals omschreven in het beoordelingskader ‘TNO op maat van de eigen regie’ blijft op zich gelden, er z...
Het stappenplan van de beoordelingsprocedure zoals omschreven in het beoordelingskader ‘TNO op maat van de eigen regie’ blijft op zich gelden, er zijn een paar aanvullingen opgenomen in het aanvullend protocol, die hieronder weergegeven worden.
2

Informatiedossier

Het informatiedossier verschaft de beoordelingscommissie aanvullend inzicht in hoe de opleiding tegemoet komt aan de twee aanvullende facetten, en ...
Het informatiedossier verschaft de beoordelingscommissie aanvullend inzicht in hoe de opleiding tegemoet komt aan de twee aanvullende facetten, en stelt de commissie bijgevolg in staat om een onderzoek te voeren naar de twee aanvullende facetten.
3

Aanvraag en ontvankelijkheid

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 september 2024. De universiteit en de betrokken hogescho(o)l(en) dienen een gezamenlijke aanvraag in. Als...
Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 september 2024. De universiteit en de betrokken hogescho(o)l(en) dienen een gezamenlijke aanvraag in. Als extra vormvereiste voor ontvankelijkheid geldt dat de aanvraagbrief ondertekend is door de besturen van de instellingen die in de samenwerking betrokken zijn.
4

Beoordeling en beoordelingsrapport

Het beoordelingsrapport bespreekt aanvullend ook de bevindingen en overwegingen van de commissie per aanvullende facet. Per aanvullende facet wordt...
Het beoordelingsrapport bespreekt aanvullend ook de bevindingen en overwegingen van de commissie per aanvullende facet. Per aanvullende facet wordt een oordeel ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ gegeven, onderbouwd via de positieve en kritische elementen uit het door de commissie gevoerde onderzoek.

Tarieven

Nadat de aanvraag ontvankelijk is, ontvangt de instelling de vraag om de kostprijs van de toets nieuwe opleiding op maat van de eigen regie in één keer te betalen. Het tarief voor deze procedure wordt vastgelegd door de Vlaamse minister van Onderwijs. De kosten verbonden aan de werking van de commissie (vergoedingen, reiskosten, overnachtingen, enz.) worden hiermee door de NVAO betaald.

Tarief toets nieuwe opleiding op maat van de eigen regie, Master Basisonderwijs: 11.877 euro*

 

Vanaf 2020 worden de bedragen, vermeld in het eerste lid, en de bedragen die de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs bepaald heeft overeenkomstig dit lid, aangepast aan de jaarlijkse stijging van de index van de consumptieprijzen (CHO, artikel II.124/1, tweede lid).

Aanvraag indienen

Sleep uw bestand(en) in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contact

  Point-of-Contact

  Infodesk Team Vlaanderen

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info