Aanvraag panel

De aanvraag voor het beoordelen van een voorstel voor een panelsamenstelling vindt plaats drie maanden voorafgaand aan het eerste bezoek van het panel. De NVAO beoordeelt een aanvraag met een voorstel voor een panelsamenstelling in principe binnen één maand. De NVAO kan om nadere informatie vragen en zo nodig verzoeken om aanpassingen te doen in de panelsamenstelling. 

Er zijn geen kosten verbonden aan het beoordelen van een voorstel voor een panelsamenstelling.  

AANVRAAG INDIENEN

  • Er worden alleen complete aanvragen in behandeling genomen;
  • Per visitatiegroep kunt u één aanvraag indienen (alleen wanneer de panelsamenstelling voor alle opleidingen in de visitatiegroep vastligt);
  • Bij de aanvraag voegt u (als penvoerende instelling) het ingevulde verantwoordingsformulier, de onafhankelijkheidsformulieren en de recente cv’s van de betrokken panelleden toe;
  • Eenvoudige (unieke) panels, waarbij één aanvragende partij betrokken is, dient u in via de website;
  • Een ongewijzigd panel dient u in via de website, lees hiervoor eerst de instructie.


U wordt via de link hieronder doorverwezen naar de procedure aanvraag panelsamenstelling.