Aanvraag panel

De aanvraag voor het beoordelen van een voorstel voor een panelsamenstelling vindt plaats drie maanden voorafgaand aan het eerste bezoek van het panel. De NVAO beoordeelt een aanvraag met een voorstel voor een panelsamenstelling in principe binnen één (1) maand. De NVAO kan om nadere informatie vragen en zo nodig verzoeken om aanpassingen te doen in de panelsamenstelling. 

Er zijn geen kosten verbonden aan het beoordelen van een voorstel voor een panelsamenstelling.  

AANVRAAG INDIENEN

  • Er worden alleen complete aanvragen in behandeling genomen.
  • Per visitatiegroep kunt u één aanvraag indienen (alleen wanneer de panelsamenstelling voor alle opleidingen in de visitatiegroep vastligt).
  • Bij de aanvraag voegt u (als penvoerende instelling) het ingevulde verantwoordingsformulier, de onafhankelijkheidsformulieren en de recente cv’s van de betrokken panelleden toe.
  • Met ingang van januari 2020 moet een u een panelaanvraag indienen via het panelportaal. Klik op de onderstaande button om doorverwezen te worden naar de juiste pagina.

U wordt via de link hieronder doorverwezen naar de procedure aanvraag panelsamenstelling.