Overige functies bestuurders

Gezien het publieke karakter van onze organisatie en de bepalingen in ons bestuursreglement en de wetgeving houden wij een overzicht bij van de overige functies van de leden van het bestuur. Het register ligt tevens ter inzage op het NVAO-kantoor.

 

dr. Arnold Jonk - voorzitter, Nederland, tevens lid Dagelijks Bestuur

 • Raad van Toezicht - Stichting de Schoolschrijver

prof. dr. Wouter Duyck - vicevoorzitter, Vlaanderen, tevens lid Dagelijks Bestuur

 • Lid Commissie Beter Onderwijs - Vlaamse regering
 • Lid Maatschappelijk Relancecomité - Vlaamse regering
 • Onafhankelijk Bestuurder - Stichting Leerpunt
 • Zaakvoerder Research & Practice - CommV

dr. Carine Steverlynck - Vlaanderen, tevens lid Dagelijks Bestuur

 • Bestuurslid - Instituut Sint-Maria te Antwerpen
 • Bestuurslid - Sint Lucas Antwerpen
 • Bestuurslid - Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling
 • Lid Algemene Vergadering - Verwondering (VZW)
 • Voorzitter Raad van Bestuur - Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen

em. prof. dr. Ludo Beheydt - Vlaanderen

 • Emeritus Professor - Katholieke Universiteit te Leuven
 • Redacteur tijdschrift Neerlandia
 • Redacteur tijdschrift Roczniki Humanistyczne
 • Wetenschappelijk adviseur Erasmus + OLS Scientific Committee - Online Support cursussen en toetsen voor Europese talen.

lic. Julie Beysens - Vlaanderen

 • Lid Raad van Bestuur - School Invest NV
 • Penningmeester - Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Gent
 • Raadgever Onderwijs – Bart Somers viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Jozef de Cuyper - Vlaanderen

 • Ere-regeringscommissaris - Katholieke Universiteit Leuven, Universitaire Ziekenhuizen Leuven, VIVES Noord, VIVES Zuid en Evangelische Theologische Faculteit.

Luc van Gorp - Vlaanderen

 • Bestuurslid – De Munt
 • Lid Algemene Raad - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • Lid Algemeen Beheerscomité - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • Lid medicomut en dentomut - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • Lid Verzekeringscomité - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • Voorzitter – Christelijke Mutualiteiten (CM)
 • Voorzitter – Intermutualistisch Agentschap (IMA)
 • Voorzitter – Intermut VZW (IM)

mr. Jo van Ham - Nederland

 • Directeur – Van Ham Bestuur en Advies
 • Lid Raad van Commissarissen - Brainport Development N.V.

prof. dr. Jeroen Huisman – Nederland

 • Mederedacteur Emerald Theory and Method in Higher Education Research boekenreeks
 • Editor Beleid Hoger Onderwijs
 • Hoogleraar Hoger Onderwijs, Centre for Higher Education Governance Ghent (CHEGG) - Universiteit Gent

Mirjam Koster-Wentink MA - Nederland

 • Ambassadeur – Achterhoek in Beweging
 • Bestuurslid – VKBBO
 • Bestuurslid - Coöperatie MBO Voorzieningen
 • Lid Ledenraad – SURF
 • Lid Raad van Toezicht - Stichting Travers (bezoldigd)
 • Vicevoorzitter – Achterhoek Board
 • Voorzitter - Kerngroep MBO Digitaal
 • Voorzitter College van Bestuur - Graafschap College (mbo)

Maaike Krom - Nederland

 • Afdelingspenningmeester - Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen
 • Lid Raad van Advies - Studentenvakbond AKKU
 • Lid Raad van Advies - Studievereniging Pontifex
 • Lid Raad van Toezicht - Stichting hbo medezeggenschap

Truus Omta - Nederland

 • Lid Raad van Advies - Piet Zoomers Holding B.V. 
 • Vertegenwoordiger - Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

prof. dr. Marc Vermeulen – Nederland

 • Bijzonder Hoogleraar Bestuurskunde - Stellenbosch University
 • Commissielid - Commissie Macrodoelmatigheid mbo
 • Eigenaar - V-square BV
 • Hoogleraar Strategie-analyse - TIAS School for Business and Society
 • Lid Raad van Advies - Inspectie van het Onderwijs
 • Lid Raad van Toezicht - Hogeschool Utrecht
 • Voorzitter Bestuur - Zuidelijke Rekenkamer
 • Voorzitter Raad van Toezicht - Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting
 • Voorzitter Adviesraad - Stichting Leerplan en Ontwikkeling