Overige functies bestuurders

Gezien het publieke karakter van onze organisatie en de bepalingen in ons bestuursreglement en de wetgeving houden wij een overzicht bij van de overige functies van de leden van het bestuur. Het register ligt tevens ter inzage op het NVAO-kantoor.

 

M.A. (Michaël) van Straalen - voorzitter a.i., Nederland 

 • Voorzitter Beoordelingscommissie Sterker Techniekonderwijs VMBO
 • Voorzitter Strategische Commissie Betere Regelgeving Bedrijven
 • Lid Bijzondere Programmaraad PGS
 • Voorzitter Klachtencommissie Centraal Bureau voor Statistiek
 • Voorzitter RvC HvA Venture Holding
 • Voorzitter verkenningscommissie HEO
 • Ambassadeur VMBO on Stage  

prof. dr. Wouter Duyck - vicevoorzitter, Vlaanderen 

 • Lid Commissie Beter Onderwijs (Vlaamse regering) 
 • Zaakvoerder Research & Practice CommV

dr. A. (Anneke) Luijten-Lub - Nederland 

 • Lid Klankbordgroep Nationaal Coördinatiepunt NLQF 
 • Lid Raad van Toezicht Drenthe College