Overige functies bestuurders

Gezien het publieke karakter van onze organisatie en de bepalingen in ons bestuursreglement en de wetgeving houden wij een overzicht bij van de overige functies van de leden van het bestuur. Het register ligt tevens ter inzage op het NVAO-kantoor.

 

dr. Arnold Jonk - voorzitter, Nederland 

  • Raad van Toezicht - Stichting de Schoolschrijver
  • Lid Reviewboard - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

prof. dr. Wouter Duyck - vicevoorzitter, Vlaanderen 

  • Lid Commissie Beter Onderwijs (Vlaamse regering)
  • Zaakvoerder Research & Practice CommV

dr. Carine Steverlynck - Vlaanderen

  • Voorzitter Raad van Bestuur – Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West Vlaanderen
  • Bestuurslid – Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling
  • Lid Algemene Vergadering – Verwondering (VZW)
  • Bestuurslid – Instituut Sint-Maria te Antwerpen
  • Bestuurslid – Sint Lucas Antwerpen