Terug naar het overzicht Pdf

Naamswijziging opleiding

Een Nederlandse opleiding kan tussentijds een naamswijziging aanvragen via de NVAO (Wet kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs).

Algemene informatie

De NVAO beoordeelt of naast de naam ook de inhoud van de opleiding substantieel wijzigt. In dat geval moet de instelling een toets nieuwe opleiding aanvragen. De NVAO bekijkt bij aanvragen van bekostigde instellingen of de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) wordt ingeschakeld.

Stappenplan

1

Stap 1: Indienen aanvraag

De instelling/opleiding geeft bij haar verzoek gemotiveerd aan waarom wordt gekozen voor een nieuwe naam en of deze nieuwe naam past bij de inhoud ...
De instelling/opleiding geeft bij haar verzoek gemotiveerd aan waarom wordt gekozen voor een nieuwe naam en of deze nieuwe naam past bij de inhoud van de opleiding. Bij alleen een vertaling van de naam is een schriftelijk verzoek (brief) voldoende. Wanneer de nieuwe naam een gevolg is van een wijziging van het programma wordt gemotiveerd aangegeven dat er geen sprake is van een nieuwe opleiding. Bij de brief wordt dan een (beknopt) informatiedossier gevoegd.
2

Stap 2: CROHO

De naamswijziging mag niet leiden tot een indeling van de opleiding in een ander onderdeel van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (C...
De naamswijziging mag niet leiden tot een indeling van de opleiding in een ander onderdeel van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Als dit wel het geval is, dan is tevens sprake van een herordening. Hierover geeft ook de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) een advies aan de minister.
3

Stap 3: Termijn

De NVAO behandelt de aanvraag voor een naamswijziging binnen drie maanden, afhankelijk van het inschakelen van deskundige(n). Wanneer de inhoud van...
De NVAO behandelt de aanvraag voor een naamswijziging binnen drie maanden, afhankelijk van het inschakelen van deskundige(n). Wanneer de inhoud van de opleiding niet of marginaal wordt aangepast en de voorgestelde naam aansluit bij hetgeen gebruikelijk is in de sector of visitatiegroep schakelt de NVAO geen (externe) deskundigen in en neemt zij een beslissing op basis van het aanvraagdossier en desk research. Wanneer wel sprake is van een wijziging in het programma schakelt de NVAO (een) externe deskundige(n) in.

Tarieven

In 2019 bedraagt het tarief van de NVAO voor tussentijds advies bij het wijzigen van de naam van een opleiding 850 euro. Voor een naamswijziging tijdens een reguliere accreditatieprocedure worden geen kosten berekend.

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag via onderstaand digitaal aanvraagformulier indienen. U stuurt een brief met argumentatie voor de voorgestelde naamswijziging bij een gewenste vertaling van de naam. Bij inhoudelijke wijzigingen stuurt u een brief met argumentatie voor voorgestelde naamswijziging en een (beknopt) informatiedossier. Via de post stuurt u de NVAO een exemplaar van de gehele aanvraag.

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contactpersoon

  2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_68

  Henri Ponds

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info