Terug naar het overzicht Pdf

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Met het verkrijgen van dit bijzondere kenmerk kan de hogeronderwijsinstelling aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toestemming vragen voor selectie van studenten en het verhogen van het wettelijke collegegeld.

Algemene informatie

Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs kunnen voor opleidingen - of programma’s daarbinnen - van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toestemming krijgen voor selectie en collegegeldverhoging als deze voldoen aan de criteria voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs (BKKI).

Het gaat hier om opleidingen of programma’s met kleinschalig en intensief onderwijs die zijn gericht op een bovengemiddeld onderwijsrendement en waarbij de activiteiten binnen en buiten het curriculum met elkaar zijn verbonden. De criteria hiervoor zijn opgenomen in de Nadere uitwerking Criteria bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs.

Toetsing aan de praktijk

De eerste toekenning van het bijzonder kenmerk vindt plaats op basis van een 'plantoets'. Zes jaar na het verkrijgen van de toestemming door de minister laat de instelling een praktijktoetsing uitvoeren, waarin de NVAO vaststelt in hoeverre de ambities ten aanzien van kleinschalig en intensief onderwijs zijn bereikt. De toetsing aan de praktijk kan ook eerder plaatsvinden als de instelling meent dat er voldoende gerealiseerd resultaat is.

De NVAO geeft de voorkeur aan opname van de beoordeling in de context van de beoordeling van een bestaande of nieuwe opleiding. Een aanvraag voor het bijzonder kenmerk kan ook los daarvan worden ingediend. In dat geval stelt de NVAO een panel samen dat een locatiebezoek uitvoert.

De criteria en de procedure van de praktijktoets zijn beschreven in de Nadere uitwerking Criteria bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs. Voor opleidingen of programma’s die het bijzonder kenmerk hebben verkregen op basis van het eerdere beoordelingskader 2011, heeft de NVAO de praktijktoets beschreven in een aparte richtlijn.

Stappenplan

1

Stap 1: Panelsamenstelling

Voor de beoordeling van het bijzondere kenmerk dient in het panel specifieke expertise aanwezig te zijn ten aanzien van kleinschalig en intensief o...
Voor de beoordeling van het bijzondere kenmerk dient in het panel specifieke expertise aanwezig te zijn ten aanzien van kleinschalig en intensief onderwijs. Dat kan op verschillende manieren worden ingevuld, zoals in de Nadere uitwerking staat omschreven. In de aanvraag om goedkeuring van de panelsamenstelling voor visitaties geeft de opleiding aan dat zij het bijzondere kenmerk wil verkrijgen en onderbouwt zij de expertise van het panel op dit gebied.
2

Stap 2: Aanvraag

De instelling vermeldt de aanvraag van het bijzondere kenmerk in de aanvraag voor de accreditatie van een bestaande of nieuwe opleiding. Daarbij ge...
De instelling vermeldt de aanvraag van het bijzondere kenmerk in de aanvraag voor de accreditatie van een bestaande of nieuwe opleiding. Daarbij geeft de instelling expliciet aan dat zij met de aanvraag beoogt toestemming te verkrijgen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor selectie en collegegeldverhoging.
3

Stap 3: Beoordeling door het panel (max. zes maanden)

Een beoordeling van een aanvraag om het bijzonder kenmerk loopt parallel met de beoordeling van een bestaande of nieuwe opleiding waar deze in is o...
Een beoordeling van een aanvraag om het bijzonder kenmerk loopt parallel met de beoordeling van een bestaande of nieuwe opleiding waar deze in is opgenomen. Voor de toets nieuwe opleiding geldt een behandeltermijn van maximaal zes maanden. Voor visitaties van bestaande opleidingen geeft het kader geen termijn.
4

Stap 4: Besluitvorming NVAO en advies aan minister

De NVAO besluit op basis van het adviesrapport tot toekenning van het bijzonder kenmerk. Daarnaast stelt de NVAO bij een positief besluit een advie...
De NVAO besluit op basis van het adviesrapport tot toekenning van het bijzonder kenmerk. Daarnaast stelt de NVAO bij een positief besluit een advies op aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de opleiding toestemming te geven tot selectie en het vragen van een verhoogd wettelijke collegegeld.
5

Stap 5: Praktijktoets en verlenging van het kenmerk

Zes jaar na de toestemming van de minister laat de opleiding een 'toetsing aan de praktijk’ uitvoeren om te laten zien dat de ambities ten aanzien ...
Zes jaar na de toestemming van de minister laat de opleiding een 'toetsing aan de praktijk’ uitvoeren om te laten zien dat de ambities ten aanzien van kleinschalig en intensief onderwijs ook in de praktijk zijn gerealiseerd. Deze toets wordt bij voorkeur geïntegreerd in een visitatie. De geldigheid van een bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs is gelijk aan die van de accreditatie van de opleiding. Na toekenning laat de opleiding bij iedere herbeoordeling toetsen of deze nog voldoet aan de criteria voor het bijzondere kenmerk.

Tarieven

In 2019 bedraagt het tarief voor het laten beoordelen door de NVAO van een aanvraag voor het bijzonder kenmerk ‘Kleinschalig en intensief onderwijs’ buiten een toets nieuwe opleiding 18.700 euro. Het tarief voor een toets nieuwe opleiding inclusief het bijzonder kenmerk ‘Kleinschalig en intensief onderwijs’ bedraagt 21.400 euro. 

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor een nieuw programma wordt ingetrokken.

Veelgestelde vragen

Kan het BKKI ook voor programma’s of tracks binnen een opleiding worden aangevraagd?

Ja, dat kan.

Was dit antwoord nuttig?

Kan de praktijktoets ook eerder dan na zes jaar worden gedaan als er al voldoende resultaat voorhanden is?

Ja, een opleiding die al langer kleinschalig en intensief was maar pas later het bijzonder kenmerk aanvraagt, kan al eerder de realisatie van de ambities laten toetsen.

Was dit antwoord nuttig?

Geldt het BKKI ook voor masteropleidingen, of voor opleidingen die niet breed of als een Liberal Arts programma zijn opgezet?

Ja, in principe kunnen alle opleidingen in het hoger onderwijs het BKKI aanvragen. Binnen de eigen sector zal een programma of opleiding moeten bewijzen dat het kleinschalig en intensief onderwijs geeft en dat ook resultaat mee boekt.

Was dit antwoord nuttig?

Aanvraag indienen

Voor een aanvraag voor het bijzonder kenmerk is informatie nodig in het informatiedossier voor de toets nieuwe opleiding of de zelfstudie voor een visitatie. Een aanvraag bij de NVAO bestaat uit een aanvraag voor een bestaande of nieuwe opleiding waarin de instelling het bijzonder kenmerk BKKI aanvraagt en tevens verklaart dat zij daarmee het oogmerk heeft toestemming van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te verkrijgen voor het selecteren van studenten en het vragen van een verhoogd wettelijk collegegeld.

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Gerelateerde publicaties

  Stocksy_txpa99dd8faaVz100_OriginalDelivery_1379431

  Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2018

  januari 2019
  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info