Terug naar het overzicht

Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2018Nadere uitwerking

Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2018 (Kader 2018) (Staatscourant 29 januari 2019, nr. 3198)

Gerelateerd nieuws

Documents_3

Kader 2018 op 1 februari van kracht
29/01/2019

Het Kader 2018 wordt op 1 februari 2019 van kracht.

Lees meer

Gerelateerde procedures

Accreditatie nieuwe opleiding

Hogeronderwijsinstellingen die een nieuwe associate degree-, bachelor- of masteropleiding willen starten, dienen deze laten erkennen door de NVAO (accrediteren). Dit kan via een toets nieuwe opleiding (TNO). In deze procedure beoordeelt een panel ...

Bijzonder kenmerk (algemeen)

Opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs kunnen zich profileren door het aanvragen van een bijzonder kenmerk. Een panel van deskundigen beoordeelt het bijzondere kenmerk zelfstandig of bij de beoordeling van een bestaande of nieuwe opleiding...

Bijzonder kenmerk Duurzaam hoger onderwijs

Opleidingen in het hoger onderwijs kunnen zich profileren op het gebied van duurzaamheid door het aanvragen van een bijzonder kenmerk Duurzaam hoger onderwijs. Een panel van deskundigen beoordeelt het bijzondere kenmerk. Vervolgens neemt de NVAO e...

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Met het verkrijgen van dit bijzondere kenmerk kan de hogeronderwijsinstelling aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toestemming vragen voor selectie van studenten en het verhogen van het wettelijke collegegeld.

Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK)

De instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur als het interne systeem van kwaliteitszorg ...

Onderzoeksmasters

Onderzoeksmasters (research masters) zijn wo-masteropleidingen die studenten voorbereiden op het doen van onderzoek in een promotietraject of een andere onderzoeksgerelateerde functie. Voor deze opleidingen gelden, naast het regulier accreditatiek...

Post-initiële wo-masteropleidingen

Post-initiële wo-masteropleidingen kenmerken zich door een belangrijke betrokkenheid van beroepsgroepen of -verenigingen. De opleidingen zijn bedoeld voor werkenden in een vakgebied of werkveld die hun bekwaamheid willen vergroten door het volgen ...

Verbreding opleidingen (planningsneutrale conversie)

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen twee of meer in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) geregistreerde opleidingen samenvoegen tot één nieuwe, brede opleiding. De NVAO beoordeelt de samenvoeging tot één nieuwe, bre...

Accreditatie bestaande opleiding

De accreditatie van opleidingen betreft associate degree-, bachelor-, en (postinitiële) masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijke onderwijs (wo) in Nederland. 

Erkenning nieuwe instelling (rechtspersoon voor hoger onderwijs)

Nederlandse particuliere organisaties (rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid) die geen financiering ontvangen van de overheid kunnen in Nederland door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden erkend als "rechtspersoon voor ...

Educatieve masteropleiding

De educatieve masteropleiding van universiteiten wordt de hoofdroute naar de onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs (het eerstegraads gebied). In de tweejarige educatieve master (120 ECTS) worden de vakopleiding en de bijhorende lerare...

Aspirant-opleidingsschool

De NVAO brengt op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap advies uit over de kwaliteit van de samenwerking en de praktijkopleiding die door de aspirant-opleidingsscholen wordt verzorgd.

Associate degree (Ad)

De associate degree-opleiding (ad) wordt sinds 2018 als zelfstandige, functie-, c.q. beroepsgerichte opleiding aangeboden en geaccrediteerd.

Bijzonder kenmerk Ondernemen

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen en -opleidingen kunnen hun inzet op het gebied van ondernemen laten erkennen.

Joint Degree - Joint Programme NL

De European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes maakt het mogelijk om op basis van één kwaliteitsbeoordeling accreditatie in alle landen van de Europese hogeronderwijsruimte (European Higher Education Area - EHEA) te verkrijgen waar...

Verlenging studieduur

Bepaalde masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs kunnen de studieduur uitbreiden.