Terug naar het overzicht Pdf

Onderzoeksmasters

Onderzoeksmasters (research masters) zijn wo-masteropleidingen die studenten voorbereiden op het doen van onderzoek in een promotietraject of een andere onderzoeksgerelateerde functie. Voor deze opleidingen gelden, naast het regulier accreditatiekader, aanvullende eisen. Het zijn opleidingen van 120 EC waarvoor instellingen studenten mogen selecteren.

Algemene informatie

Onderzoeksmasters (research masters) zijn wo-masteropleidingen die studenten voorbereiden op het doen van onderzoek in een promotietraject of een andere onderzoeksgerelateerde functie. De onderzoeksgerichtheid van de opleiding kan op verschillende manieren zijn vormgegeven. Het kunnen opleiding met een focus op een specifiek onderzoeksthema zijn, of opleidingen waarin een breed onderzoeksdomein centraal staat.

Instelling mogen voor onderzoeksmasters studenten selecteren. De opleiding hebben een wettelijke studieduur van 120 EC, op grond van artikel 7.4a, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De opleidingen zijn herkenbaar aan de naam, waarbij 'research' achter de aanduiding van het vakgebied staat.

Aanvullende criteria

Naast het reguliere accreditatiekader geldt voor onderzoeksmasters een aantal extra criteria. Deze hebben betrekking op het onderzoeksgerichte karakter van de opleiding en de onderzoekscontext waarbinnen de master wordt aangeboden. Bij de beoordeling van onderzoeksmasters in een visitatie hanteert het panel de Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters van 30 mei 2016. In het rapport komen de criteria expliciet aan bod.

Bij de toets nieuwe opleiding van een onderzoeksmaster worden de aanvullende criteria ook meegewogen. Na het verkrijgen van een accreditatie nieuwe opleiding van de NVAO dient de instelling nog wel bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toestemming te vragen voor de verlengde wettelijke studieduur.

Termijn

De accreditatie van een onderzoeksmaster heeft dezelfde (onbeperkte) termijn als die van andere masteropleidingen. Elke zes jaar dient de opleiding te worden beoordeeld.

De NVAO behandelt het visitatierapport van een bestaande onderzoeksmaster binnen drie maanden. Aanvragen voor de toets nieuwe opleiding van een onderzoeksmaster worden binnen zes maanden afgehandeld. Op besluiten van de NVAO gelden de procedures voor bezwaar en beroep.

Stappenplan

1

Stap 1: Aanvraag voor goedkeuring panel voor visitatie

De instelling maakt bij de aanvraag voor goedkeuring van het panel duidelijk dat het gaat om een onderzoeksmaster. Het panel dat een onderzoeksmast...
De instelling maakt bij de aanvraag voor goedkeuring van het panel duidelijk dat het gaat om een onderzoeksmaster. Het panel dat een onderzoeksmaster beoordeelt, voldoet aan een aantal aanvullende eisen. Hierin zitten wetenschappelijk gezaghebbende onderzoekers die kennis van en ervaring met op onderzoek gerichte onderwijstrajecten hebben. De onderzoeksmasters zijn voor het grootste deel ingedeeld in aparte clusters.
2

Stap 2: Voorbereiding visitatie

In de voorbereiding van de visitatie neemt het panel kennis van de aanvullende eisen die aan onderzoeksmasters worden gesteld. Om de bijzonderheden...
In de voorbereiding van de visitatie neemt het panel kennis van de aanvullende eisen die aan onderzoeksmasters worden gesteld. Om de bijzonderheden van de beoordeling van onderzoeksmaster nader toe te lichten biedt de NVAO aan in de voorbereiding van de beoordeling een toelichting te verzorgen op de aanvullende criteria aan het panel en de instelling.
3

Stap 3: Visitatie

Het panel voert een beoordeling uit en betrekt de aanvullende criteria in zijn oordeel. Het ontwikkelgesprek maakt ook deel uit van een visitatie v...
Het panel voert een beoordeling uit en betrekt de aanvullende criteria in zijn oordeel. Het ontwikkelgesprek maakt ook deel uit van een visitatie van een onderzoeksmaster.
4

Stap 4: Accreditatie

De instelling dient uiterlijk op de inleverdatum bij de NVAO een visitatierapport in waarin de onderzoeksgerichtheid van de opleiding duidelijk is ...
De instelling dient uiterlijk op de inleverdatum bij de NVAO een visitatierapport in waarin de onderzoeksgerichtheid van de opleiding duidelijk is beschreven en beoordeeld. De inleverdata voor de clusters van onderzoeksmasters staan in het visitatierooster.
5

Stap 5: Behoud van accreditatie

De NVAO neemt binnen drie maanden een besluit over het behoud van de accreditatie en stelt DUO hiervan op de hoogte.
De NVAO neemt binnen drie maanden een besluit over het behoud van de accreditatie en stelt DUO hiervan op de hoogte.

Tarieven

In 2020 bedraagt het tarief van de NVAO voor het beoordelen van een bestaande onderzoeksmaster 900 euro en voor een nieuwe onderzoeksmaster 18.900 euro. 

Bij overige/afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor een nieuw programma wordt ingetrokken.

Veelgestelde vragen

Zijn onderzoeksmasters altijd wo-opleidingen?

Binnen de huidige wetgeving (artikel 7.4a, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) gaat het om wo-masteropleidingen.

Was dit antwoord nuttig?

Zijn alle masteropleidingen van 120 EC onderzoeksmasters?

Nee, alleen opleidingen waarvan de NVAO heeft vastgesteld dat ze aan de eisen van onderzoeksmasters voldoen, kunnen zich ‘onderzoekmaster’ noemen. In CROHO staat achter de naam van de opleiding ‘(research)’ vermeld. Opleidingen die om andere redenen een wettelijke studieduur van 120 EC hebben, zijn niet automatisch onderzoeksmasters.

Was dit antwoord nuttig?

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag indienen bij de reguliere aanvraag voor een accreditatie van een bestaande of nieuwe opleiding. 

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Gerelateerde publicaties

  Stocksy_txpa99dd8faaVz100_OriginalDelivery_1379431

  Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2018

  januari 2019
  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info