Terug naar het overzicht Pdf

Verlenging studieduur

Bepaalde masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs kunnen de studieduur uitbreiden.

Algemene informatie

Bepaalde masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs kunnen de studieduur uitbreiden. Het gaat hierbij vooral om:

 • onderzoeksgerichte masteropleidingen;
 • juridische opleidingen op het gebied van internationale rechtsvergelijking;
 • opleidingen op het gebied van Taal en Cultuur waarvoor een buitengewone inspanning vereist is met betrekking tot de taalverwerving.

Stappenplan

1

Stap 1: Indienen aanvraag

De opleiding vermeldt bij de aanvraag : - een beschrijving van het curriculum van de opleiding; - een beschrijving van de eindtermen en het beoog...
De opleiding vermeldt bij de aanvraag : - een beschrijving van het curriculum van de opleiding; - een beschrijving van de eindtermen en het beoogde civiele effect van de opleiding; - bij een bestaande opleiding: hoe het nieuwe curriculum zich tot het oude programma verhoudt; - een vergelijking met (het eindniveau van) vergelijkbare opleidingen in het buitenland; - een onderbouwing van de noodzaak de opleiding te verlengen. Daarbij dient te worden getoond dat degenen die het vierjarig curriculum hebben doorlopen, in hun beroep of verdere loopbaan ernstige belemmeringen hebben ondervonden of zullen ondervinden.
2

Stap 2: Weging NVAO

De NVAO richt zich bij het beoordelen van de aanvragen voor cursusduurverlenging vooral op de vraag of de opleiding aantoonbaar een verlenging van ...
De NVAO richt zich bij het beoordelen van de aanvragen voor cursusduurverlenging vooral op de vraag of de opleiding aantoonbaar een verlenging van het programma nodig heeft om aan één of beide onderstaande criteria te voldoen: • het in internationaal perspectief gewenste eindniveau te behalen. Verbreding van de bacheloropleiding noch het bestaan van opleidingen met een langere cursusduur elders zijn voldoende redenen; • het op de eisen van het beroepsdomein gebaseerde eindniveau te behalen. Daarbij laat de opleiding zien dat degenen die het vierjarig curriculum hebben doorlopen in hun beroep of in hun verdere loopbaan ernstige belemmeringen ondervinden of hebben ondervonden van het ontbreken van een vijfde cursusjaar.
3

Stap 3: Termijn NVAO

De NVAO behandelt de aanvraag voor het verlengen van de studieduur binnen drie maanden.
De NVAO behandelt de aanvraag voor het verlengen van de studieduur binnen drie maanden.

Tarieven

In 2019 bedraagt het tarief van de NVAO voor het beoordelen van het verlengen van de studieduur van een opleiding 18.700 euro.

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag via onderstaand digitaal aanvraagformulier indienen, incl. de door het bestuur of directie ondertekende aanvraagbrief, het informatiedossier en de gevraagde documenten. Via de post stuurt u de NVAO 2 exemplaren van het gehele aanvraagdossier.

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contactpersoon

  2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_149

  René Hageman

  Gerelateerde publicaties

  Stocksy_txpa99dd8faaVz100_OriginalDelivery_1379431

  Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2018

  januari 2019
  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info