Terug naar het overzicht Pdf

Bijzonder kenmerk Duurzaam hoger onderwijs

Opleidingen in het hoger onderwijs kunnen zich profileren op het gebied van duurzaamheid door het aanvragen van een bijzonder kenmerk Duurzaam hoger onderwijs. Een panel van deskundigen beoordeelt het bijzondere kenmerk. Vervolgens neemt de NVAO een besluit over het al dan niet toekennen van het kenmerk.

Algemene informatie

De beoordeling van het bijzondere kenmerk Duurzaam hoger onderwijs geeft opleidingen de kans zich te profileren op het gebied van duurzaamheid. Een opleiding kan dit bijzonder kenmerk op twee manieren aanvragen:

 1. op basis van een keurmerk, zoals het AISHE-instrument voor Duurzaam Hoger Onderwijsmet ten minste drie sterren (“AISHE-route)” of
 2. op basis van een beoordeling die de NVAO Nadere uitwerking Bijzondere kenmerken volgt. Zie hiervoor de pagina Bijzonder kenmerk (algemeen).

In beide routes hoeft de opleiding de NVAO niet eerst te verzoeken om een uitspraak of dit bijzondere kenmerk binnen de competenties van de NVAO valt (ontvankelijkheid). De opleiding dient er wel zelf zorg voor te dragen dat het panel over voldoende deskundigheid beschikt om het bijzondere kenmerk te beoordelen.

Voor beide routes geldt dat een panel van onafhankelijke deskundigen het bijzondere kenmerk bij de reguliere beoordeling van een bestaande of nieuwe opleiding of op een ander moment beoordeelt. Wanneer de NVAO positief besluit over de toekenning van een bijzonder kenmerk, wordt het kenmerk opgenomen in het accreditatiebesluit. Wanneer de opleiding het kenmerk wil behouden, wordt het bijzondere kenmerk opnieuw beoordeeld bij de eerstvolgende visitatie.

Stappenplan

1

Stap 1: Zelfevaluatiedossier

De instelling beschrijft in een zelfevaluatiedossier hoe de opleiding voldoet aan de criteria van het AISHE beoordelingskader of de Nadere uitwerki...
De instelling beschrijft in een zelfevaluatiedossier hoe de opleiding voldoet aan de criteria van het AISHE beoordelingskader of de Nadere uitwerking Bijzondere kenmerken of. Het dossier volgt de richtlijnen van het gekozen kader. Het dossier kan worden gecombineerd met het informatiedossier voor een accreditatie van een nieuwe opleiding of de zelfevaluatie voor accreditatie van een bestaande opleiding. De opleiding kan er ook voor kiezen het bijzonder kenmerk zelfstandig (d.w.z. ‘los’ van een accreditatie) te laten beoordelen.
2

Stap 2: Panelsamenstelling

Een panel van onafhankelijke deskundigen beoordeelt de aanvraag voor het bijzondere kenmerk. Afhankelijk van het moment van beoordeling stelt de NV...
Een panel van onafhankelijke deskundigen beoordeelt de aanvraag voor het bijzondere kenmerk. Afhankelijk van het moment van beoordeling stelt de NVAO het panel samen (in geval van een combinatie met een toets nieuwe opleiding) of stelt de opleiding zelf het panel samen (in geval van een combinatie met een visitatie of een tussentijdse beoordeling of bij een zelfstandige beoordeling). In het panel dient voldoende expertise aanwezig te zijn met betrekking tot het onderwerp van het bijzondere kenmerk.
3

Stap 3: Locatiebezoek

Een locatiebezoek maakt altijd deel uit van de beoordeling van een bijzonder kenmerk. Tijdens het locatiebezoek spreekt het panel met verschillende...
Een locatiebezoek maakt altijd deel uit van de beoordeling van een bijzonder kenmerk. Tijdens het locatiebezoek spreekt het panel met verschillende partijen die zijn betrokken bij de opleiding. Panel en opleiding maken samen afspraken over de invulling van het locatiebezoek.
4

Stap 4: Oordeelsvorming

Het panel spreekt een oordeel uit over alle criteria voor een bijzonder kenmerk. In de oordeelsvorming hanteert het panel beslisregels die staan be...
Het panel spreekt een oordeel uit over alle criteria voor een bijzonder kenmerk. In de oordeelsvorming hanteert het panel beslisregels die staan beschreven in het geldende kader voor het bijzondere kenmerk. Het panel onderbouwt zijn oordeel in een adviesrapport. Indien de beoordeling van een bijzonder kenmerk gecombineerd wordt met een accreditatie van een bestaande of nieuwe opleiding, kan het panel de accreditatiebeoordeling en de beoordeling van het bijzonder kenmerk samenvoegen in één adviesrapport.
5

Stap 5: Aanvraag indienen en besluitvorming NVAO

De opleiding dient het rapport in bij de NVAO. In de aanvraag vermeldt de opleiding dat zij het bijzondere kenmerk aanvraagt. Wanneer de opleiding ...
De opleiding dient het rapport in bij de NVAO. In de aanvraag vermeldt de opleiding dat zij het bijzondere kenmerk aanvraagt. Wanneer de opleiding voor de “AISHE-route” heeft gekozen, dient zij bij de aanvraag het AISHE rapport, het AISHE certificaat en het accreditatierapport in. Ook vermeldt de opleiding in haar aanvraag dat ze het bijzonder kenmerk aanvraagt. Vervolgens neemt de NVAO een besluit over het al dan niet toekennen van het bijzonder kenmerk. De NVAO publiceert haar besluit en het adviesrapport van het panel. De instelling kan bezwaar maken tegen het besluit van de NVAO.

Tarieven

In 2020 bedragen de kosten voor verlengen van het bijzondere kenmerk duurzaam hoger onderwijs 850 euro. De NVAO berekent geen kosten voor de beoordeling van het bijzondere kenmerk in combinatie met een reguliere beoordeling van een bestaande of nieuwe opleiding.

 

Veelgestelde vragen

Hoe kan een opleiding het bijzonder kenmerk ‘Duurzaam hoger onderwijs’ aanvragen?

Een opleiding kan het bijzonder kenmerk ‘Duurzaam hoger onderwijs’ aanvragen na een beoordeling door een onafhankelijk panel van deskundigen. Het panel hanteert daarbij ofwel de Nadere uitwerking Bijzondere kenmerken van de NVAO, ofwel het kader voor een keurmerk op gebied van duurzaam onderwijs, bijvoorbeeld het AISHE-instrument voor Duurzaam Hoger Onderwijs. In het laatste geval kan de NVAO het bijzonder kenmerk toekennen indien het panel de opleiding heeft beoordeeld met ten minste drie sterren.

Was dit antwoord nuttig?

Kan een opleiding de beoordeling van een bijzonder kenmerk combineren met een opleidingsbeoordeling?

Ja, dat kan. De beoordelingsprocedure van een bijzonder kenmerk kan gecombineerd worden met een toets nieuwe opleiding of een visitatie. Het is ook mogelijk het bijzonder kenmerk apart te laten beoordelen; hieraan zijn extra kosten verbonden.

Was dit antwoord nuttig?

Heeft een ITK invloed op de beoordelingsprocedure van een bijzonder kenmerk?

Voor de beoordeling van een bijzonder kenmerk is het niet van belang of een instelling beschikt over een positieve ITK of niet. Het panel hanteert de criteria en richtlijnen die gelden voor het specifieke bijzondere kenmerk dat de opleiding wil aanvragen.

Was dit antwoord nuttig?

Hoe kan een opleiding de geldigheidsduur van een bijzonder kenmerk ‘Duurzaam hoger onderwijs’ op basis van AISHE verlengen?

Bij het verlengen van de geldigheidsduur van het bijzonder kenmerk op basis van AISHE controleert het panel tijdens de reguliere opleidingsbeoordeling de geldigheid en het aantal sterren van het keurmerk. Bij een geldig certificaat op ten minste het niveau van drie sterren kan de NVAO de beoordeling overnemen.

Was dit antwoord nuttig?

Aanvraag indienen

Opleidingen kunnen een aanvraag voor een bijzonder kenmerk indienen bij de aanvraag voor accreditatie van een bestaande opleiding. Het kenmerk wordt bij voorkeur beoordeeld als onderdeel van het reguliere accreditatieproces. Het aanvraagdossier bestaat uit een ondertekende aanvraagbrief van het bevoegd gezag van de instelling, het adviesrapport van het panel en een overzicht van de administratieve gegevens van de opleiding.

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contactpersoon

  2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_149

  René Hageman

  Gerelateerde publicaties

  Stocksy_txpa99dd8faaVz100_OriginalDelivery_1379431

  Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2018

  januari 2019
  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info