Terug naar het overzicht Pdf

Bijzonder kenmerk Ondernemen

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen en -opleidingen kunnen hun inzet op het gebied van ondernemen laten erkennen.

Algemene informatie

Hogeronderwijsinstellingen kunnen het bijzonder kenmerk ondernemen aanvragen bij de accreditatie van een bestaande opleiding.

Vanuit de ambitie om de kenniseconomie te stimuleren en het belang dat gehecht wordt aan innovatie in Nederland en Vlaanderen, zijn vanuit overheden en het bedrijfsleven verzoeken gedaan aan onderwijsinstellingen om te bezien hoe innovatie en ondernemen kunnen worden gestimuleerd. De onderwijsinstellingen in beide landen hebben daarop positief gereageerd. Tal van activiteiten zijn tot stand gebracht, variërend van de oprichting van Centres for Entrepeneurship tot het aanstellen van lectoren en het ontwikkelen van speciale opleidingen en opleidingsonderdelen gericht op ondernemen. De NVAO hanteert een brede invulling van de begrippen die te maken hebben met ondernemen. Zo kunnen instellingen hun eigen keuze uit de verschillende opties om ondernemen te stimuleren verantwoorden en toetsen. De NVAO houdt daarbij vast aan een beoordeling van gerealiseerde eindkwalificaties waar het gaat om de onderwijsactiviteiten. De bewijslast voor het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes door studenten ligt bij de instellingen en de opleidingen.

Uitgangspunten bij bijzonder kenmerk Ondernemen:

 • de beoordeling vindt plaats op het niveau van opleiding of een substantiële minor (een samenhangend pakket van minimaal 25 ECTS);
 • de inrichting van het onderwijs op het gebied van ondernemen is geen toeval, maar gevolg van een visie en bewust beleid;
 • dit moet blijken uit beoogde en gerealiseerde eindkwalificaties;
 • moet significante impact hebben op de kwaliteit van de te beoordelen eenheid (opleiding, instelling of minor);
 • de beoordeling gebeurt via visitatie door een panel, bij voorkeur gekoppeld aan een reguliere beoordeling;
 • het beoordelingspanel is als geheel verantwoordelijk voor het te beoordelen bijzonder kenmerk, daarbij zit er in het panel minimaal één lid met een duidelijke link met de praktijk van het ondernemen;
 • het gaat om hoger onderwijs en ondernemen, aan beide elementen moet recht gedaan worden. Dat betekent dat theorie en praktijk op het gebied van ondernemen beide herkenbaar aanwezig zijn.

Stappenplan

1

Ondersteunende elementen

Elementen die de oordeelsvorming kunnen ondersteunen • beleidsdocumenten • specifieke toetsing • inzicht in waar alumni terecht komen • hoe alu...
Elementen die de oordeelsvorming kunnen ondersteunen • beleidsdocumenten • specifieke toetsing • inzicht in waar alumni terecht komen • hoe alumni het ondernemersdeel van de opleiding/minor gebruiken en waarderen • feedback externe partijen (ondernemers) • o-meting van studenten • studentenvolgsysteem • evaluaties
2

Oordeelsvorming

Voor de specifieke invulling van de standaarden geldt als algemene beslisregel dat men voor toekenning van het bijzonder kenmerk op alle standaarde...
Voor de specifieke invulling van de standaarden geldt als algemene beslisregel dat men voor toekenning van het bijzonder kenmerk op alle standaarden ten minste het oordeel voldoende moet verkrijgen.

Tarieven

In 2019 zijn geen kosten verbonden aan het toetsen van een bijzonder kenmerk als onderdeel van de reguliere beoordeling. Het tarief van de NVAO voor het separaat beoordelen van een bijzonder kenmerk bedraagt 850 euro. Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. 

Aanvraag indienen

Opleidingen kunnen een aanvraag voor een bijzonder kenmerk indienen bij de aanvraag voor accreditatie van een bestaande opleiding. Het kenmerk wordt bij voorkeur beoordeeld als onderdeel van het reguliere accreditatieproces. Het aanvraagdossier bestaat uit een ondertekende aanvraagbrief van het bevoegd gezag van de instelling, het adviesrapport van het panel en een overzicht van de administratieve gegevens van de opleiding.

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contactpersoon

  kleurvlak_groen

  Lineke van Bruggen

  Gerelateerde publicaties

  Stocksy_txpa99dd8faaVz100_OriginalDelivery_1379431

  Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2018

  januari 2019
  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info