Kader 2018 op 1 februari van kracht29/01/2019

Het Kader 2018 wordt op 1 februari 2019 van kracht.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2018 op 29 januari 2019 in de Staatscourant gepubliceerd (nr. 3198). De Wet accreditatie op maat is op 31 januari 2019 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de wet en het nieuwe kader (kader 2018) vanaf 1 februari 2019 van kracht zijn.

Een belangrijke vernieuwing in het stelsel is de accreditatie voor onbepaalde termijn. Een nieuwe opleiding wordt eerst via de aanvraag toets nieuwe opleiding (tno) beoordeeld om de accreditatie nieuwe opleiding te verkrijgen met een looptijd van zes jaar. Dan vraagt de opleiding op basis van een visitatierapport de accreditatie bestaande opleiding aan voor onbepaalde tijd. Daarna laat de opleiding zich eens in de zes jaar beoordelen en dient zij bij de NVAO een rapport in voor behoud van deze accreditatie. De NVAO heeft het kader en een Handout Top 10 Vernieuwingen Kader 2018 op haar website vermeld.

Gerelateerde publicaties

Stocksy_txpa99dd8faaVz100_OriginalDelivery_1379431

Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2018

januari 2019
Lees meer

Gerelateerde procedures

Toets nieuwe opleiding

Hogeronderwijsinstellingen die een nieuwe associate degree-, bachelor- of masteropleiding willen starten, dienen deze laten erkennen door de NVAO (accrediteren). Dit kan via een toets nieuwe opleiding (TNO). In deze procedure beoordeelt een panel ...

Instellingstoets kwaliteitszorg

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur als het interne systeem van kwaliteitszorg ...

Accreditatie bestaande opleiding

De accreditatie van opleidingen betreft associate degree-, bachelor-, en (postinitiƫle) masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijke onderwijs (wo) in Nederland.