Terug naar het overzicht Pdf

Aanvullende toelatingseisen bij bachelor vanwege onderwijsconcept

Instellingen kunnen aspirant-studenten selecteren die passen bij het beroepsprofiel van de opleiding of bij het onderwijsconcept voor een specifieke instelling en op opleidingsniveau. De eisen zijn 'aanvullend' ten opzichte van de reguliere toelatingscriteria.

Algemene informatie

Bacheloropleidingen in het hbo en wo kunnen bij de NVAO een aanvraag voor beoordeling van de aanvullende toelatingseisen indienen. Deze aanvraag hoeft niet verbonden te zijn aan een aanvraag voor een accreditatie van een bestaande of nieuwe opleiding.

Stappenplan

1

Stap 1: Aanvraag indienen

Bacheloropleidingen in het hbo en wo kunnen bij de NVAO een aanvraag indienen. Deze aanvraag hoeft niet verbonden te zijn aan een aanvraag voor acc...
Bacheloropleidingen in het hbo en wo kunnen bij de NVAO een aanvraag indienen. Deze aanvraag hoeft niet verbonden te zijn aan een aanvraag voor accreditatie of toets nieuwe opleiding.
2

Stap 2: Oordeel NVAO

De NVAO behandelt een aanvraag voor het toetsen van aanvullende eisen bij toelating tot de bachelor vanwege het onderwijsconcept binnen drie maanden.
De NVAO behandelt een aanvraag voor het toetsen van aanvullende eisen bij toelating tot de bachelor vanwege het onderwijsconcept binnen drie maanden.
3

Stap 3: Besluitvorming

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beslist of een opleiding bij toelating aanvullende eisen mag stellen. De NVAO adviseert de ministe...
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beslist of een opleiding bij toelating aanvullende eisen mag stellen. De NVAO adviseert de minister hiertoe. Tegen het advies van de NVAO staat geen bezwaar open. Wel kan de opleiding bezwaar maken tegen het besluit dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uiteindelijk neemt mede op basis van het NVAO-advies.

Tarieven

In 2019 bedraagt het tarief voor het toetsen van aanvullende toelatingseisen voor de bacheloropleiding vanwege het onderwijsconcept als onderdeel of separaat van de reguliere beoordeling 850 euro. In 2020 bedraagt dit tarief 900 euro.

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen bij een planningsneutrale conversie, advisering over de naamgeving of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor een nieuwe opleiding wordt ingetrokken.

Aanvraag indienen

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

    Bezwaar/beroep indienen

    Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

    Meer info