Terug naar het overzicht Pdf

Toets na drie jaar - accreditatie nieuwe opleiding (TNO) NL

Opleidingen van instellingen zonder positieve instellingstoets kwaliteitszorg, die met goed gevolg de accreditatie nieuwe opleiding (toets nieuwe opleiding - TNO) hebben doorlopen, ondergaan na drie jaar een toets op gerealiseerde kwaliteit; de zogenoemde toets na drie jaar.

Klik hier voor informatie over het nieuwe accreditatiekader, de uitvoeringsregels en de overgangsregeling.

Algemene informatie

Met ingang van 1 januari 2014 is inwerking getreden artikel 5a.10a, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (wet van 4 december 2013, Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs, Stb. 2013, 558).

Dit artikellid schrijft na drie jaar de tussentijdse toets voor op gerealiseerde kwaliteit en wijze van examinering voor die opleidingen waaraan op het moment van de aanvraag om een Toets nieuwe opleiding nog geen feitelijk onderwijs werd verzorgd. Het gaat dan om opleidingen van instellingen die niet beschikken over een (voorwaardelijke) Instellingstoets kwaliteitszorg. 

Bekijk voor een nadere instructie over de uitvoering van de toets na drie jaar de instructiefilm of het instructiedocument

Stappenplan

1

De aanvraag

De instelling/opleiding dient de aanvullende toets zelf te organiseren.
De instelling/opleiding dient de aanvullende toets zelf te organiseren.
2

Panel

Het panel dat de aanvullende toets uitvoert, dient te worden voorgelegd aan de NVAO. Het panel voldoet aan de reguliere eisen van panelsamenstellin...
Het panel dat de aanvullende toets uitvoert, dient te worden voorgelegd aan de NVAO. Het panel voldoet aan de reguliere eisen van panelsamenstelling.
3

Aanvullende beoordeling

De aanvullende beoordeling betreft de toetsing (standaard 10, UOB ) en het gerealiseerde leerresultaten (standaard 11, UOB) conform de voorschrift...
De aanvullende beoordeling betreft de toetsing (standaard 10, UOB ) en het gerealiseerde leerresultaten (standaard 11, UOB) conform de voorschriften van het accreditatiekader.

Tarieven

De kosten bij de NVAO verbonden aan de aanvraag bedragen 1.000 euro. De kosten voor de uitvoering van de toets na drie jaar zijn voor de instelling.

Veelgestelde vragen

Tijdens de beoordeling beschikt de opleiding nog niet over afgestudeerden. Hoe wordt standaard 11 beoordeeld?

Als de opleiding ten tijde van de beoordeling nog niet over afgestudeerden beschikt, beoordeelt het panel geleverde studentprestaties in de reeds aangeboden studiejaren. Het kan gaan om gemaakte toetsen, portfolio’s, papers, verslagen of andere prestaties waaruit duidelijk het behaalde niveau blijkt. 

Was dit antwoord nuttig?

Het panel beoordeelt maar twee standaarden. Kan daardoor het locatiebezoek beperkter zijn?

De samenstelling van het bezoekprogramma gebeurt in afstemming met het beoordelingspanel. Het panel geeft aan met welke groepen het in elk geval wil spreken om in staat te zijn een zorgvuldig oordeel over de standaarden 10 en 11 te kunnen geven.

Was dit antwoord nuttig?

Aanvraag indienen

Binnen drie jaar, te rekenen vanaf de datum van het besluit toets nieuwe opleiding, moet de aanvraag om een aanvullende toets met het panelrapport bij de NVAO zijn ingediend. Beide aspecten van de aanvullende toets moeten positief zijn. Is dat niet zo, dan neemt de NVAO een besluit strekkende tot het vervallen van de toets nieuwe opleiding. Verder is het van belang dat er een getekende aanvraagbrief door het bestuur of de directie aan onze Directeur Nederland wordt gestuurd.

U hoeft geen hard copy aan te leveren van het aanvraagdossier.

Let op: zorg ervoor dat de bestandsnamen kort en begrijpelijk zijn, langere bestandsnamen van documenten vertragen de registratie van de aanvraag. 

Sleep uw bestand(en) in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contact

  Point-of-Contact

  Infodesk Team Nederland

  Gerelateerd nieuws

  shutterstock_2152503041

  NVAO Nederland presenteert nieuw accreditatiekader voor het hoger onderwijs
  08/03/2024

  Met ingang van 1 april 2024 gaat de NVAO het nieuwe accreditatiekader (kader) hanteren. Dit kader bevat de standaarden en beslisregels voor de beoordeling en accreditatie van nieuwe en bestaande opleidingen in het hoger onderwijs, de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) en de verzwaarde toets nieuwe opleiding. Die laatste beoordeling maakt deel uit van de procedure waarmee organisaties erkenning kunnen aanvragen als rechtspersoon voor hoger onderwijs. Het kader bevat ook de criteria voor het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs en de regels voor de indeling van opleidingen in het visitatierooster.

   

  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info