De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Kleinschalig en intensief onderwijs

Nederlandse instellingen kunnen voor opleidingen - of programma’s daarbinnen - onder bepaalde voorwaarden studenten selecteren en in combinatie daarmee een hoger collegegeld vragen dan het wettelijk collegegeld. Het betreft opleidingen of programma’s met kleinschalig en intensief onderwijs.

De looptijd van het bijzonder kenmerk is gekoppeld aan de accreditatietermijn van de opleiding waaraan het kenmerk is toegekend. Zes jaar na de toestemming door de minister wordt een "toetsing aan de praktijk" uitgevoerd, waarin wordt vastgesteld in hoeverre de ambities zijn bereikt. Voor bestaande opleidingen kan een dergelijk onderzoek sneller worden uitgevoerd of kan bij de beoordeling al worden vastgesteld dat er voldoende gerealiseerd resultaat is en de praktijktoets niet behoeft te worden uitgevoerd.

Bestaande opleidingen

De NVAO adviseert de toets te laten samenvallen met een beoordeling voor een accreditatie. Dan vindt de toetsing plaats in de context van een inhoudelijke beoordeling, door een panel van vakdeskundigen. Voor behoud van het kenmerk bij de accreditatieaanvraag moet in het rapport de beoordeling van het bijzonder kenmerk zijn opgenomen. In het panel dient specifieke expertise ten aanzien van kleinschalig en intensief onderwijs aanwezig te zijn (graag vermelden en onderbouwen in de aanvraag voor de panelsamenstelling). De NVAO geeft hierbij de voorkeur aan deelname aan het panel van een lid van de beoordelingscommissies die voor de NVAO aanvragen voor het kenmerk heeft beoordeeld. 

Nieuwe opleidingen

Instellingen kunnen in het kader van de toets nieuwe opleiding een aanvraag voor het bijzonder kenmerk doen. Ook hierbij zal in het beoordelingspanel op vergelijkbare wijze als bij bestaande opleidingen passende expertise ten aanzien van kleinschalig en intensief onderwijs worden opgenomen.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd. 

Aanvraag indienen

De instelling vraagt het bijzonder kenmerk aan bij de NVAO die een beoordeling laat uitvoeren. Bij positief resultaat kent de NVAO het bijzonder kenmerk toe en adviseert zij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de opleiding formeel toestemming te geven voor het selecteren van studenten en in combinatie daarmee het vaststellen van een (tot maximaal vijf maal) hoger wettelijk collegegeld. Na toestemming van de minister kan de opleiding studenten selecteren en een hoger collegegeld vragen. 

De instelling dient in de begeleidende brief bij de aanvraag expliciet te vermelden dat zij toestemming van de minister vraagt voor het selecteren van studenten in combinatie met het heffen van een verhoogd wettelijk collegegeld.

Tarief

In 2018 bedraagt het tarief voor het beoordelen van het bijzondere kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs 18.200. Het tarief voor een toets nieuwe opleiding inclusief het bijzonder kenmerk "kleinschalig en intensief onderwijs" bedraagt 20.800 euro. 

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor een nieuw programma wordt ingetrokken.

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Thomas de Bruijn, beleidsmedewerker Afdeling Nederland

Overzicht

Overzicht van de door de NVAO toegekende bijzondere kenmerken