De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Opleidingsbeoordeling (accreditatie)

De bestaande opleidingen van Nederlandse hogescholen en universiteiten zijn ondergebracht in visitatiegroepen. Voor deze opleidingen gelden uiterste data voor het indienen van de aanvraag: jaarlijks uiterlijk 1 mei of uiterlijk 1 november. Hierbij geldt tevens:

  • wanneer een opleiding is erkend als unieke opleiding is deze opleiding een visitatiegroep op zichzelf, eveneens met  inleverdatum per mei of november;
  • wanneer een bestaande opleidingen als onderdeel van de overgangsregeling individueel een accreditatieaanvraag indient, geldt als inleverdatum acht maanden voor de vervaldatum van de accreditatietermijn.  

De NVAO sluit samenwerkingsovereenkomsten met internationale branche- en/of beroepsorganisaties om waar mogelijk visitatie- en accreditatieprocedures samen te voegen.

Panels

Voor het verkrijgen van de accreditatie bestaande opleiding stelt de instelling het visitatiepanel samen, wijst een door de NVAO getrainde secretaris aan en legt de samenstelling van het panel voorafgaand aan de visitatie ter accordering voor aan de NVAO. De instelling kan voor deze werkzaamheden een evaluatieorganisatie inhuren. Er wordt een voorzitter ingezet die een NVAO-training heeft gevolgd.

Termijn

Met het invoeren van de Wet accreditatie op maat op 1 februari 2019 vervalt de accreditatietermijn van zes jaar. De accreditatie loopt door en de instelling verzoekt de NVAO eens in de zes jaar op basis van een rapportage van een onafhankelijk panel van deskundigen te bekijken of de accreditatie kan worden behouden. NVAO kan besluiten tot het verlenen van accreditatie voor beperkte duur van maximaal twee jaar ("onder voorwaarden"). 

Kaders/documenten

Accreditatie vindt plaats via een "beperkte" of "uitgebreide" opleidingsbeoordeling. Wanneer de instelling de instellingstoets kwaliteitszorg heeft behaald, worden de bestaande opleidingen beoordeeld via de "beperkte" opleidingsbeoordeling.

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

  • afhankelijk visitatiegroep: jaarlijks uiterlijk 1 mei / 1 november
  • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
  • + via post 2 exemplaren van het aanvraagdossier (= ondertekende aanvraagbrief van het bevoegd gezag; panelrapport en een ingevuld formulier met administratieve gegevens)

Tarief

In 2019 bedraagt het tarief van de NVAO voor een opleidingsbeoordeling (accreditatie) 850 euro (idem na accreditatie voor beperkte duur). Ook voor het wijzigen van de indeling in de visitatiegroep of de hbo-titulatuur is het tarief 850 euro.

Bij overige/afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd.

Informatie

Via e-mail. Vragen over het kader 2018 kunt u mailen naar kader2018@nvao.net

Bezwaarprocedure 
Wetgeving