De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Opleidingsbeoordeling (accreditatie)

De bestaande opleidingen van Nederlandse hogescholen en universiteiten zijn ondergebracht in visitatiegroepen. Voor deze opleidingen gelden uiterste data voor het indienen van de aanvraag: jaarlijks uiterlijk 1 mei of uiterlijk 1 november. Hierbij geldt tevens:

  • wanneer een opleiding is erkend als unieke opleiding is deze opleiding een visitatiegroep op zichzelf, eveneens met  inleverdatum per mei of november;
  • wanneer een bestaande opleidingen als onderdeel van de overgangsregeling individueel een accreditatieaanvraag indient, geldt als inleverdatum acht maanden voor de vervaldatum van de accreditatietermijn.  

De NVAO sluit samenwerkingsovereenkomsten met internationale branche- en/of beroepsorganisaties om waar mogelijk visitatie- en accreditatieprocedures samen te voegen.

Welk beoordelingskader gebruiken

Het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 (Kader 2016) is binnen de huidige wetgeving geoptimaliseerd en geldt sinds 1 januari 2017 (zie Kaders/documenten).
Na inwerkingtreding van de Wet accreditatie op maat per 1 februari 2019 en de accordering van het concept-Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2018 (Kader 2018) wordt het Kader 2018 van kracht. Er geldt een overgangsregeling.

Panels

Voor de (beperkte en uitgebreide) opleidingsbeoordeling stelt de instelling het visitatiepanel samen, wijst een door de NVAO getrainde secretaris aan en legt de samenstelling van het panel voorafgaand aan de visitatie ter accordering voor aan de NVAO. De instelling kan voor deze werkzaamheden een evaluatieorganisatie inhuren. Er wordt een voorzitter ingezet die een NVAO-training heeft gevolgd.

Termijn

De accreditatietermijn voor een bestaande opleiding duurt maximaal zes jaar. De NVAO kan besluiten tot het verlenen van accreditatie voor beperkte duur van maximaal twee jaar ("onder voorwaarden"). 

Kaders/documenten

Accreditatie vindt plaats via een "beperkte" of "uitgebreide" opleidingsbeoordeling. Wanneer de instelling de instellingstoets kwaliteitszorg heeft behaald, worden de bestaande opleidingen beoordeeld via de "beperkte" opleidingsbeoordeling.

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd. Het kader 2016 wordt binnenkort vervangen door het kader 2018, ter voorbereiding op de invoering van de Wet accreditatie op maat per 01-02-2019. Voor vragen kunt u mailen naar kader2018@nvao.net

Aanvraag indienen

  • afhankelijk visitatiegroep: jaarlijks uiterlijk 1 mei / 1 november
  • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
  • + via post 2 exemplaren van het aanvraagdossier (= ondertekende aanvraagbrief van het bevoegd gezag; panelrapport en een ingevuld formulier met administratieve gegevens)

Tarief

In 2018 bedraagt het tarief van de NVAO voor een opleidingsbeoordeling (accreditatie) 800 euro (idem na accreditatie voor beperkte duur). 

Bij overige/afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd.

Informatie

Via e-mail

Bezwaarprocedure 
Wetgeving