De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Onderzoeksmaster (research master)

Onderzoeksmasters (research masters) zijn wo-masteropleidingen die studenten voorbereiden op het doen van onderzoek in een promotietraject of een andere onderzoeksgerelateerde functie. De opleidingen hebben een wettelijke studieduur van 120 EC, op grond van artikel 7.4a, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 is binnen de huidige wetgeving geoptimaliseerd en geldt sinds 1 januari 2017 (zie Kaders/documenten). Er is tevens een overgangsregeling ingesteld.

Aanvullende criteria

Naast het beoordelingskader geldt voor onderzoeksmasters een aantal extra criteria. Deze criteria hebben betrekking op het onderzoeksgerichte karakter van de opleiding en de onderzoekscontext waarbinnen de master wordt aangeboden. Sinds 1 januari 2017 geldt de 'Nadere uitwerking van de aanvullende criteria d.d. 30 mei 2016' (zie Kaders/documenten). Tevens is onderstaande overgangsregeling van kracht:

  • beoordelingen die voor 1 januari 2017 tot een rapport hebben geleid, worden volgens de oude richtlijn behandeld (2015) zie onder 'Aanvullende criteria' aan rechterzijde van deze pagina;
  • voorstellen panelsamenstellingen voor het beoordelen van onderzoeksmasters (ook als deze deel uitmaken van een visitatiegroep met reguliere opleidingen) af te ronden na 1 januari 2017: behandeling volgens de nieuwe criteria (2016);
  • wanneer de voorbereiding van een beoordeling die na 1 januari 2017 wordt afgerond al zo ver is gevorderd dat het toepassen van de nieuwe criteria aantoonbaar tot onredelijke benadeling van een opleiding leidt, kan de NVAO tot 1 juli 2017 op verzoek van de instelling besluiten dat de oude richtlijn wordt gevolgd.

Termijn

De accreditatietermijn voor een onderzoeksmaster duurt maximaal zes jaar. 

De NVAO behandelt een bestaande onderzoeksmaster binnen drie maanden en een nieuwe onderzoeksmaster binnen zes maanden. Na ontvangst van het ontwerpbesluit van de NVAO kan de instelling bezwaar aantekenen (zie onder).

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

  • de visitaties vinden plaats conform de reguliere aanvraagprocedures voor accreditatie of toets nieuwe opleiding
  • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
  • + via post 2 exemplaren van het aanvraagdossier voor bestaande onderzoeksmasters / 7 exemplaren van het aanvraagdossier voor nieuwe onderzoeksmasters 

Tarief

In 2017 bedraagt het tarief van de NVAO voor een bestaande onderzoeksmaster 800 euro en voor een nieuwe onderzoeksmaster 18.000 euro.

Bij overige/afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor een nieuw programma wordt ingetrokken.

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Thomas de Bruijn, coördinator onderzoekmasters, beleidsmedewerker Afdeling Nederland

Bezwaarprocedure 
Wetgeving