De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Naamswijziging opleiding

Een Nederlandse opleiding kan tussentijds een naamswijziging aanvragen via de NVAO (Wet kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs). De NVAO beoordeelt of naast de naam ook de inhoud van de opleiding substantieel wijzigt. In dat geval moet de instelling een toets nieuwe opleiding aanvragen. De NVAO bekijkt bij aanvragen van bekostigde instellingen of de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) wordt ingeschakeld.

De verzoekende instelling/opleiding geeft bij haar verzoek gemotiveerd aan waarom wordt gekozen voor een nieuwe naam en of deze nieuwe naam past bij de inhoud van de opleiding. Wanneer de nieuwe naam een gevolg is van een wijziging van het programma dient gemotiveerd te worden aangegeven dat er geen sprake is van een nieuwe opleiding:

  • wanneer de inhoud van de opleiding niet of marginaal wordt aangepast en de voorgestelde naam aansluit bij hetgeen gebruikelijk is in de sector of visitatiegroep schakelt de NVAO geen (externe) deskundigen in en neemt zij een beslissing op basis van het aanvraagdossier en desk research;
  • wanneer wel sprake is van een wijziging in het programma schakelt de NVAO (een) externe deskundige(n) in.

De naamswijziging mag niet leiden tot een indeling van de opleiding in een ander onderdeel van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) (WHW, artikel 7.3, vijfde lid, in verbinding met artikel 5a.2, lid 2a). Als dit wel het geval is, dan is tevens sprake van een aanvraag herordening. Over de aanvraag herordening geeft ook de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) een advies aan de minister.

Termijn

De NVAO behandelt de aanvraag voor een naamswijziging binnen drie maanden, afhankelijk van het inschakelen van deskundige(n). Na ontvangst van het ontwerpbesluit van de NVAO kan de instelling bezwaar aantekenen (zie onder).

Aanvraag indienen

  • brief met argumentatie voor voorgestelde naamswijziging (bij vertaling naam)
  • brief met argumentatie voor voorgestelde naamswijziging + (beknopt) informatiedossier (bij inhoudelijke wijzigingen)
  • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
  • de aanvraag dient eveneens per post toegestuurd te worden

Tarief

In 2019 bedraagt het tarief van de NVAO voor tussentijds advies bij het wijzigen van de naam van een opleiding 850 euro. Voor een naamswijziging tijdens een reguliere accreditatieprocedure worden geen kosten berekend.

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Henri Ponds, beleidsmedewerker Afdeling Nederland

Bezwaarprocedure 
Wetgeving