De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK)

In 2017 is de tweede beoordelingsronde voor de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) gestart. De eerste ronde liep van 2011-2016.

In de tweede ronde wordt beoordeeld in hoeverre het kwaliteitszorgsysteem van de instelling en de daarbij horende werkwijzen robuust zijn en of binnen de instelling een duurzame kwaliteitscultuur tot stand is gekomen. Een positief oordeel over alle standaarden bevestigt dan het vertrouwen in de instelling. De instellingstoets zegt niets over de kwaliteit van de opleidingen; deze worden apart beoordeeld. 

De beoordeling van de plannen van bekostigde hogescholen en universiteiten in het kader van de kwaliteitsafspraken kan als ‘trail’ worden gecombineerd met de ITK-procedure. Een aparte cyclus is hierdoor niet nodig. In dit geval beoordeelt het ITK-panel tevens het plan in het kader van de kwaliteitsafspraken.

ITK overzicht stand van zaken 

Procedure

  • uiterlijk één jaar voor de vervaldatum van het ITK-besluit (= einde accreditatietermijn) vraagt de instelling formeel opnieuw een ITK aan;
  • wanneer gewenst, vindt voor de start van de procedure een verkennend overleg plaats over de planning en inrichting van de beoordeling;
  • de instelling ontvangt het accreditatieportret van de NVAO; 
  • er vindt een bestuurlijk overleg plaats waarin de specifieke context en wensen van de instelling ten aanzien van de ITK worden besproken;
  • de NVAO benoemt in overleg met de instelling het visitatiepanel dat uiterlijk een maand voor het (eerste) locatiebezoek van de instelling de zelfevaluatie ontvangt;
  • het panel brengt de verkennende en verdiepende bezoeken aan de instelling;
  • de NVAO neemt een besluit op basis van het aan haar uitgebrachte advies van het visitatiepanel en publiceert dit op haar website.

Instellingen die de ITK-procedure positief (onder voorwaarden) afronden, kunnen het 'beperkte regime' toepassen voor het laten beoordelen van bestaande en nieuwe opleidingen.

Termijn

De accreditatietermijn voor een instellingstoets kwaliteitszorg duurt maximaal zes jaar. De NVAO kan besluiten tot het verlenen van een positief besluit "onder voorwaarden" van maximaal twee jaar. De NVAO behandelt de instellingstoets kwaliteitszorg binnen zes maanden. Na ontvangst van het ontwerpbesluit van de NVAO kan de instelling bezwaar aantekenen (zie onder).

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd. 

Aanvraag indienen

  • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
  • + via post 10 exemplaren van het aanvraagdossier

Tarief

In 2019 bedraagt het tarief voor de instellingstoets kwaliteitszorg (voor erkende instellingen) 37.400 euro. Voor kleine (erkende) instellingen met minder dan vier opleidingen bedraagt het tarief 18.700 euro. 

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd. 
Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor een nieuwe instellingstoets kwaliteitszorg wordt ingetrokken.

Meer informatie

Informatie en/of vragen over de tweede ITK-ronde

Bezwaarprocedure 
Wetgeving