De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Erkenning nieuwe instelling (rechtspersoon voor hoger onderwijs)

Nederlandse particuliere organisaties (rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid) die geen financiering ontvangen van de overheid kunnen in Nederland door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden erkend als "rechtspersoon voor hoger onderwijs", en daarna door de NVAO geaccrediteerde hogeronderwijsopleidingen aanbieden en wettelijk erkende bachelor- en mastergraden afgeven.

English version

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (zoek in overheid.nl op 'WHW') kent de volgende erkende hogeronderwijsinstellingen:

  • bij wet bepaalde bekostigde universiteiten en hogescholen: de "bekostigde" instellingen zijn de bekende universiteiten en hogescholen. Zij ontvangen financiering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hun opleidingen en de daaraan verbonden diploma’s en graden zijn wettelijk erkend;
  • rechtspersonen voor hoger onderwijs: particuliere onderwijsinstellingen die geen financiering ontvangen van de overheid kunnen door de de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden erkend als "rechtspersoon voor hoger onderwijs" en daarmee geaccrediteerde opleidingen aanbieden. Na accreditatie zijn de opleidingen van rechtspersonen voor hoger onderwijs wettelijk erkend. De diploma’s verbonden aan die opleidingen zijn gelijk aan de diploma's van bekostigde instellingen. 

Studenten aan een erkende instelling hebben recht op studiefinanciering en een studenten ov-chipkaart.

N.B. Voor opleidingen/cursussen van minder dan 1 jaar bestaat in Nederland geen wettelijk erkende accreditatie. In dat geval kan een branche- of beroepsorganisatie om een aanbeveling worden gevraagd.

Drie stappen

Een organisatie die wil worden erkend als "rechtspersoon voor hoger onderwijs" en geaccrediteerde opleidingen wil aanbieden, volgt drie stappen:

  1. De organisatie vraagt bij de NVAO een kwaliteitstoets van de (eerste) aan te bieden volwaardige bachelor- of masteropleiding door middel van een uitgebreide toets nieuwe opleiding (zie Kaders/documenten) die per juni 2017 is verzwaard. Dit betekent dat de toets nieuwe opleiding plaatsvindt op basis van het volledige curriculum van de opleiding; de opleiding is ten minste één maal recent in Nederland verzorgd en er zijn studenten afgestudeerd (de zogenoemde 'volkomen cycluseis') (WHW, artikel 5a.10a, vijfde lid, inwerkingtredingsbesluit Stb. 2017, 97). De verzwaarde uitgebreide toets nieuwe opleiding is daarmee geen plantoetsing, zoals de 'normale' toets nieuwe opleiding. Na het beoordelen van de opleiding neemt de NVAO een besluit ten behoeve van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan het oordeel van de NVAO zijn kosten verbonden (zie 'Tarief').
  2. Tevens vraagt de organisatie bij de Inspectie van het Onderwijs een advies aan. De inspectie toetst de kwaliteit en continuïteit van de kandidaat, de instelling zelf, waaronder de naleving van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en verstrekt hierover een advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Erkende onderwijsinstellingen vallen onder het toezicht van de inspectie.
  3. Na ontvangst van het oordeel van de NVAO en het advies van de Inspectie neemt de minister van Onderwijs een besluit over de erkenning van de organisatie als "rechtspersoon voor hoger onderwijs" en daarmee over de mogelijkheid om toe te treden tot het Nederlandse hogeronderwijsstelsel. Na een positief besluit van de minister zet de NVAO haar besluit om in een accreditatie en kan de instelling de opleiding inschrijven in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de overheid. Vanaf dat moment kan de instelling iedere opleiding rechtstreeks bij de NVAO ter accreditatie aanbieden.

Termijn

De NVAO behandelt de aanvraag voor "rechtspersoon hoger onderwijs" binnen zes maanden. 

Kaders/documenten

Van toepassing is het beoordelingskader 2016, de paragrafen over (verzwaarde) uitgebreide toets nieuwe opleiding.

Aanvraag indienen

  • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
  • + via post 7 exemplaren van het aanvraagdossier

Tarief

In 2018 bedraagt het tarief van de NVAO voor een verzwaarde uitgebreide toets nieuwe opleiding in het kader van de procedure "rechtspersoon voor hoger onderwijs" 18.000 euro. 

De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor de verzwaarde uitgebreide toets nieuwe opleiding wordt ingetrokken.

Wetgeving