De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Instellingsreview 2015-2017

De instellingsreview is de periodieke toetsing van de kwaliteit van het onderwijsbeleid van een universiteit of een hogeschool. Deze toetsing focust op volgende onderdelen:

  • de visie van deze instelling op de kwaliteit van haar onderwijs en het beleid dat daaruit voortvloeit;
  • de implementatie en realisatie van dat beleid met aandacht voor het optimaliseren van de opleidingskwaliteit;
  • de evaluatie en monitoring van de beleidsuitvoering en de uitkomsten van dit beleid;
  • het remediëringsvermogen van de instelling om bij te sturen waar nodig en de realisatie van haar beleidsdoelstellingen te verbeteren.

In al deze onderdelen neemt het vormgeven en stimuleren van een kwaliteitscultuur een vooraanstaande positie in.

De instellingsreview hanteert een waarderende aanpak. Het uitgangspunt is hierbij dat de context van de instelling en het door de instelling gekozen model (voor onderwijsbeleid) het startpunt is. De standaarden uit het beoordelingskader zijn dit uitdrukkelijk niet. Er wordt dan ook niet beoordeeld of het gekozen model goed is, maar wel of het gekozen model werkt. Op die manier waardeert het stelsel de kwaliteitszorginspanningen van de afgelopen decennia en de autonomie die de instellingen op dit vlak hebben opgenomen.

Ter voorbereiding van een instellingsreview organiseert de NVAO een bestuurlijk overleg met de instelling. Hierin wordt nader ingegaan op het profiel en de organisatiestructuur van de instelling, de samenstelling van de reviewcommissie en de timing van de procedure.

De instellingsreview gaat inhoudelijk van start met de kritische reflectie die wordt opgemaakt door de instelling. In dit document geeft de instelling haar visie op onderwijs weer en het door de instelling gekozen model om die visie waar te maken. De visie op kwaliteit maakt hier een inherent onderdeel van uit. Dus onderwijsvisie en -beleid van de instelling staan hierin centraal en kwaliteit wordt vandaaruit benaderd.

Nadat de reviewcommissie de kritische reflectie van de instelling heeft ontvangen en doorgenomen voert ze twee locatiebezoeken uit. Het eerste locatiebezoek is verkennend terwijl het tweede verdiepend is. Die verdieping gebeurt via het uitvoeren van drie types review trails, elk met een onderscheiden karakter:

  • de horizontale review trails focussen op een onderwerp, thema, of accent waarop de instelling zich profileert
  • de verticale review-trails focussen op de werkelijke uitvoering van een element van de visie en onderwijsbeleid binnen twee of meer opleidingen en betreft dus de uitrol van het gekozen model
  • de derde review-trail focust op de regie van de borging van de kwaliteit van de opleidingen vormgegeven in een pilot.

De beoordeling van de kwaliteit van het onderwijsbeleid (inclusief de horizontale en de verticale review trails) gebeurt aan de hand van het Kader Instellingsreviews - Vlaanderen 2015-2017. De onderdelen die voorwerp uitmaken van deze toetsing zijn in dit kader vertaald in vier standaarden: visie en beleid, beleidsuitvoering, evaluatie en monitoring, en verbeterbeleid. Als rode draad komt in het kader bij elke te toetsen onderdeel de kwaliteitscultuur in de instelling aan bod.

De beoordeling van de regie van de kwaliteitsborging gebeurt aan de hand van NVAO’s Kwaliteitscode. Deze kwaliteitscode bepaalt de algemene uitgangspunten waaraan deze regie moet beantwoorden en hoe de instelling hierover verantwoording moet afleggen. De reviewcommissie zal vanuit de door de instelling ontwikkelde visie op de regie de verwezenlijkingen van de instelling bekijken. Ze zal nagaan welke mogelijkheden de ontwikkelde visie en de verwezenlijkte regie biedt en hoe deze mogelijkheden geoptimaliseerd kunnen worden. Er zal tijdens deze beoordeling aandacht geschonken worden aan de betrokkenheid van de stakeholders en de peers (welke; manier waarop), de resultaten en uitkomsten (bijvoorbeeld link met stakeholders; bijdrage kwaliteitscultuur) en de publieke toegankelijkheid van informatie over de kwaliteit van de opleidingen.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Tarief

Het tarief voor de instellingsreview 2015-2017 bedroeg 42.500 euro. 

Aanvraag indienen

De instellingsreview vindt plaats na een bestuurlijk overleg tussen de instelling en de NVAO. De instelling bezorgt uiterlijk zes weken voor het eerste locatiebezoek de kritische reflectie aan de NVAO via het e-mailadres aanvraag@nvao.net  (max. 30 Mb).

Meer informatie

Voor algemene vragen: raadpleeg de vraagbaak instellingsreview. Kunt u het antwoord niet terugvinden, stuur dan een e-mail naar instellingsreview@nvao.net. Bij specifieke vragen neemt u contact op met de NVAO-procescoördinator die uw instellingsreview behandelt.

Deze beoordelingsprocedure voldoet aan de relevante wetgeving en tegen elk besluit van de NVAO kan bezwaar en beroep worden aangetekend.