De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Titulatuur Nederland

In de wet is vastgelegd welke graad (titel) en welke toevoeging aan de graad zijn verbonden aan het met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen van een opleiding (WHW, artikel 7.10a). Zie onderstaand overzicht van Nederlandse titulatuur.

Titulatuur opleiding hogescholen (hbo)

Afgerond vóór 1986
Tot 1986 bestond er in het hbo geen titulatuur, behalve voor technische en agrarische opleidingen (ingenieur - ing.). Afgestudeerden van bepaalde vierjarige opleidingen van vóór 1986 kunnen alsnog een titel voeren wanneer uw opleiding in het Besluit Titulatuur Invoeringswet WHBO wordt genoemd. U voert dan de titel van baccalaureus (bc.) voor uw naam of de titel Bachelor (B) achter uw naam (zie ook onder 'Vragen en antwoorden Nederlandse titulatuur').

Afgerond na 1986 
Als u na 1986 bent afgestudeerd aan een hbo-bacheloropleiding op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving of op het gebied van techniek, mag u de titel ingenieur (ing.) voeren. Voor andere afgeronde hbo-bacheloropleidingen mag u de titel baccalaureus (bc.) voeren (zie ook onder 'Vragen en antwoorden Nederlandse titulatuur').

Sinds 2014
Met de Wet kwaliteit in verscheidenheid heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaald dat hbo-opleidingen sinds 1 januari 2014 met het oog op internationale herkenbaarheid de universitaire toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ kunnen gebruiken. De invoering gebeurde geleidelijk en gold niet met terugwerkende kracht. Lees meer

Bescherming graden en titels

Het onbevoegd afgeven van bachelor- en mastergraden en doctoraten door instellingen en het onbevoegd voeren van wettelijk beschermde graden of titels door personen is strafbaar (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek WHW, artikelen 15.5 en 15.6; Wetboek van Strafrecht, artikel 435 onder 3o).
De Wet bescherming namen en graden hoger onderwijs wil onterecht gebruik van de begrippen 'universiteit' en 'hogeschool' (en vertalingen daarvan) tegengaan.    

Overzicht Nederlandse titulatuur 
Vragen en antwoorden Nederlandse titulatuur
(bron: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)