De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Aanvullende criteria onderzoeksmasters

Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters, 30 mei 2016
Richtlijn NVAO beoordeling onderzoeksmasters, 23 april 2015

Sinds 1 januari 2017 geldt de 'Nadere uitwerking van de aanvullende criteria d.d. 30 mei 2016'. Ook is onderstaande overgangsregeling van kracht:

  • beoordelingen die voor 1 januari 2017 tot een rapport hebben geleid, worden volgens de oude richtlijn behandeld (2015);
  • voorstellen panelsamenstellingen voor het beoordelen van onderzoeksmasters (ook als deze deel uitmaken van een visitatiegroep met reguliere opleidingen) af te ronden na 1 januari 2017: behandeling volgens de nieuwe criteria (2016);
  • wanneer de voorbereiding van een beoordeling die na 1 januari 2017 wordt afgerond al zo ver is gevorderd dat het toepassen van de nieuwe criteria aantoonbaar tot onredelijke benadeling van een opleiding leidt, kan de NVAO tot 1 juli 2017 op verzoek van de instelling besluiten dat de oude richtlijn wordt gevolgd.

Zie ook: Onderzoeksmasters