Terug naar het overzicht Pdf

Beoordeling HBO5 Verpleegkunde

NVAO en de Vlaamse Onderwijsinspectie werken samen om de HBO5-opleidingen Verpleegkunde in Vlaanderen op hun kwaliteit te beoordelen. De HBO5-opleiding Verpleegkunde maakt deel uit van het hoger onderwijs, maar je volgt ze in een school voor voltijds secundair onderwijs. De school werkt daarvoor samen met een hogeschool.

[beoordelingskader in ontwikkeling tegen voorjaar 2021]

Algemene informatie

In Vlaanderen werken 20 secundaire scholen en 10 hogescholen samen om aan zo’n 7.150 jongeren en volwassenen de HBO5-opleiding Verpleegkunde aan te bieden.  Na het succesvol afronden van hun studie ontvangen zij een diploma van gegradueerde Verpleegkunde, waarmee ze het beroep van verpleegkundige kunnen uitoefenen. Qua niveau situeren deze opleidingen zich tussen het secundair onderwijs en de professionele bacheloropleiding.

Omdat de opleiding deel uitmaakt van het hoger onderwijs, maar ze georganiseerd wordt in een school voor voltijds secundair onderwijs gebeurt de kwaliteitsbeoordeling van deze opleidingen gezamenlijk door de Vlaamse Onderwijsinspectie en NVAO.

De Onderwijsinspectie en NVAO ontwikkelen hiertoe met het betrokken onderwijsveld een op maat beoordelingskader over de onderwijsniveaus heen. Het beoordelingskader moet, voor het toegepast kan worden, door de Vlaamse Regering goedgekeurd worden. De Vlaamse Regering kan nadere regels en voorwaarden bepalen voor deze kwaliteitsbeoordeling. Dit alles moet klaar zijn tegen het voorjaar 2021 zodat de eerste beoordelingen kunnen starten in het schooljaar 2021-2022.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de websitepagina die de Vlaamse Onderwijsinspectie hiervoor voorziet.

In het ruimere parcours om transparant en in samenspraak met de stakeholders tot een specifiek beoordelingskader HBO5 Verpleegkunde te komen is een resonantiegroep betrokken met vertegenwoordigers vanuit de (hoger) onderwijssector:

SCHOLEN
KOV: Jan De Bruyn, directeur Sint-Augustinusinstituut Aalst
OVSG: Esther Van de Vliet, kwaliteitscoördinator, beleidsondersteuner & lector Verpleegkunde Stedelijk Lyceum Lamorinière Antwerpen
POV: Geert Aerts, kwaliteitscoördinator Provinciaal Instituut voor Verpleegkunde Hasselt
GO!: Guy Ghysels, directeur Vesaliusinstituut Oostende 
PEDAGOGISCHE BEGELEIDING
KOV: Erik Hellinck 
OVSG: verontschuldigd
POV: Heidi Verlinden 
GO!: Daisy Denolf 
VLAAMSE HOGESCHOLENRAAD
Eva Van der Linden, opleidingshoofd VK AP Hogeschool
Kim Waeytens, teamcoördinator kwaliteitszorg UCLL
VVS
Dylan Couck 
KABINET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWJS
Candice De Windt, raadgever Hoger Onderwijs
DEPARTEMENT ONDERWIJS & VORMING
Nina Mares, Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs­­
NVAO
Pieter Soete, Beleidsmedewerker Vlaanderen
ONDERWIJSINSPECTIE
 Goedele Vergauwen (Onderwijsinspecteur bij Onderwijsinspectie)
Marleen Dobbels (Onderwijsinspecteur bij Onderwijsinspectie)
Rika De Roover (Onderwijsinspecteur bij Onderwijsinspectie)
Annemie Meeusen (Onderwijsinspecteur bij Onderwijsinspectie)

Stappenplan

Gerelateerde evenementen

Bezwaar/beroep indienen

Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

Meer info