Terug naar het overzicht Pdf

Beoordeling HBO5 Verpleegkunde

NVAO en de Vlaamse Onderwijsinspectie werken samen om de HBO5-opleidingen Verpleegkunde in Vlaanderen op hun kwaliteit te beoordelen. Samen met het onderwijsveld ontwikkelden ze hiertoe een op maat beoordelingskader. De HBO5-opleiding Verpleegkunde maakt deel uit van het hoger onderwijs, maar je volgt ze in een school voor voltijds secundair onderwijs. De school werkt daarvoor samen met een hogeschool.

Algemene informatie

In Vlaanderen werken 20 secundaire scholen en 10 hogescholen samen om aan zo’n 7.150 jongeren en volwassenen de HBO5-opleiding Verpleegkunde aan te bieden.  Na het succesvol afronden van hun studie ontvangen zij een diploma van gegradueerde Verpleegkunde, waarmee ze het beroep van verpleegkundige kunnen uitoefenen. Deze opleidingen situeren zich tussen het secundair onderwijs en de professionele bacheloropleiding.

Omdat de opleiding deel uitmaakt van het hoger onderwijs, maar ze georganiseerd wordt in een school voor voltijds secundair onderwijs, zal de kwaliteitsbeoordeling gezamenlijk door de Onderwijsinspectie en NVAO gebeuren. 

Samen met het onderwijsveld ontwikkelde de NVAO en de Vlaamse Onderwijsinspectie een eengemaakt en op maat beoordelingskader over de onderwijsniveaus heen.

Het beoordelingskader is gebaseerd op een mix van kwaliteitskenmerken van het hoger onderwijs en het referentiekader onderwijskwaliteit voor het leerplichtonderwijs. Een beoordeling gebeurt door een goed voorbereid en getraind beoordelingsteam dat evenwichtig is samengesteld uit externe deskundigen en deskundigen van de onderwijsinspectie. In het samenwerkingsverband is NVAO verantwoordelijk voor de selectie van de externe deskundigen (studenten, werkveld- en vakdeskundigen).

Het beoordelingskader kunt u raadplegen bij de bestanden hiernaast.

 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de websitepagina die de Vlaamse Onderwijsinspectie hiervoor voorziet.

Stappenplan

Gerelateerd nieuws

pexels_dalila_dalprat_5875563

NVAO en Vlaamse Onderwijsinspectie slaan voor het eerst de handen in elkaar
05/07/2021

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en de Vlaamse Onderwijsinspectie zullen voor het eerst samenwerken om de 20 HBO5-opleidingen Verpleegkunde in Vlaanderen op hun kwaliteit te beoordelen. Samen met het onderwijsveld ontwikkelden ze hiertoe een op maat beoordelingskader. Vrijdag bekrachtigde de Vlaamse Regering dat kader. De HBO5-opleiding Verpleegkunde maakt deel uit van het hoger onderwijs, maar je volgt ze in een school voor voltijds secundair onderwijs. De school werkt daarvoor samen met een hogeschool. De eerste gezamenlijke beoordelingen starten volgend schooljaar.

Lees meer

Bezwaar/beroep indienen

Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

Meer info