NVAO en Vlaamse Onderwijsinspectie slaan voor het eerst de handen in elkaar05/07/2021

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en de Vlaamse Onderwijsinspectie zullen voor het eerst samenwerken om de 20 HBO5-opleidingen Verpleegkunde in Vlaanderen op hun kwaliteit te beoordelen. Samen met het onderwijsveld ontwikkelden ze hiertoe een op maat beoordelingskader. Vrijdag bekrachtigde de Vlaamse Regering dat kader. De HBO5-opleiding Verpleegkunde maakt deel uit van het hoger onderwijs, maar je volgt ze in een school voor voltijds secundair onderwijs. De school werkt daarvoor samen met een hogeschool. De eerste gezamenlijke beoordelingen starten volgend schooljaar.

In Vlaanderen werken 20 secundaire scholen en 10 hogescholen samen om aan zo’n 7.150 jongeren en volwassenen de HBO5-opleiding Verpleegkunde aan te bieden. Na het succesvol afronden van hun studie ontvangen zij een diploma van gegradueerde Verpleegkunde, waarmee ze het beroep van verpleegkundige kunnen uitoefenen. Deze opleidingen situeren zich tussen het secundair onderwijs en de professionele bacheloropleiding.

Omdat de opleiding deel uitmaakt van het hoger onderwijs, maar ze georganiseerd wordt in een school voor voltijds secundair onderwijs, zal de kwaliteitsbeoordeling gezamenlijk door de Onderwijsinspectie en NVAO gebeuren.

Samen met het onderwijsveld ontwikkelde de NVAO en de Vlaamse Onderwijsinspectie een eengemaakt en op maat beoordelingskader over de onderwijsniveaus heen. Vrijdag bekrachtigde de Vlaamse Regering dat beoordelingskader. Zo komt er duidelijkheid over de beoordelingsprincipes en het verloop van de beoordelingsprocedure. De eerste beoordelingen starten volgend schooljaar.

Het beoordelingskader is gebaseerd op een mix van kwaliteitskenmerken van het hoger onderwijs en het referentiekader onderwijskwaliteit voor het leerplichtonderwijs. Een beoordeling gebeurt door een goed voorbereid en getraind beoordelingsteam dat evenwichtig is samengesteld uit externe deskundigen en deskundigen van de onderwijsinspectie. In het samenwerkingsverband is NVAO verantwoordelijk voor de selectie van de externe deskundigen (studenten, werkveld- en vakdeskundigen).

“In deze bijzondere tijden beseffen we des te meer dat zorgberoepen van cruciaal belang zijn. De kwaliteit van de zorg aan het bed start bij een goede opleiding. De HBO5-opleidingen krijgen nu de kans om aan te tonen dat de kwaliteit van hun onderwijs aan de maat is en dat student-cursisten daarbij goede garanties hebben op een kwaliteitsvol diploma. Door onze samenwerking brengen we meer dan 40 jaar ervaring in het hoger- en leerplichtonderwijs samen", Wouter Duyck, vicevoorzitter NVAO.

Gerelateerde procedures

Beoordeling HBO5 Verpleegkunde

#hogescholen #HBO5 VK
NVAO en de Vlaamse Onderwijsinspectie werken samen om de HBO5-opleidingen Verpleegkunde in Vlaanderen op hun kwaliteit te beoordelen. Samen met het onderwijsveld ontwikkelden ze hiertoe een op maat beoordelingskader. De HBO5-opleiding Verpleegkund...