De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Kwaliteitszorgstelsels

Internationaal

De NVAO is erkend en geaccrediteerd als binationale accreditatieorganisatie. Zij vervult haar taken in internationaal perspectief en binnen de context van het Europese Bolognaproces en werkt samen met accreditatie- en kwaliteitszorgorganisaties in verschillende regio's om de wederzijdse erkenning van accreditatiebesluiten en diploma's te bevorderen. Lees meer

Nederland

In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert op dit moment gesprekken met de NVAO, Inspectie, instellingen, studenten en andere stakeholders over de evaluatie van het  accreditatiestelsel. Lees meer

Vlaanderen

In Vlaanderen is in 2015 een geïntegreerd systeem voor externe kwaliteitszorg gestart, bestaande uit een instellingsreview, een reviewtrail op de regie van de kwaliteitsborging van de opleidingen en accreditatie voor een bepaalde groep opleidingen. Lees meer