De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2016

Het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 geldt sinds 1 januari 2017 (Staatscourant 20 december 2016, nr. 69458) (zie Kaders/documenten). Tevens is onderstaande overgangsregeling ingesteld.

Het nieuwe kader 2016 is binnen de huidige wetgeving geoptimaliseerd en biedt opleidingen en instellingen meer vrijheid voor het inrichten van het zelfevaluatierapport en het locatiebezoek, versterkt de positie van studenten en de verbeterfunctie en beperkt de beoordelingslast. De standaarden zijn grotendeels gelijk aan die in het kader 2014.

Overgangsregeling

De NVAO wil de verbeteringen, die tot stand zijn gekomen na overleg met de onderwijsinstellingen en studenten, zo spoedig mogelijk invoeren. Omdat de voorbereidingen voor een visitatie tijd vergen en in veel gevallen al ruim een jaar voorafgaande aan het bezoek starten, is een overgangsregeling nodig voor het gebruik van het kader 2016. De volgende overgangsregeling is van toepassing:

Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK)
Alle aanvragen voor de tweede ronde ITK volgen het kader 2016 (uitzondering mogelijk voor die instellingen die in 2017 worden bezocht).

Accreditatie bestaande opleiding(en)
Voor visitatiegroepen met inleverdatum 1 mei 2018 geldt het kader 2016 (uitgezonderd de bij de NVAO bekende visitatiegroepen die al aantoonbaar vergevorderd zijn in het proces).

Voor visitatiegroepen die al gebruik willen maken van de optimalisatie van het beoordelingsproces, bestaat uiteraard de mogelijkheid eerder met het kader 2016 te werken.

Toets nieuwe opleiding
Alle aanvragen ingediend vanaf 1 mei 2018 volgen het kader 2016.

Voor opleidingen die al eerder gebruik willen maken van de optimalisatie van het beoordelingsproces, bestaat uiteraard de mogelijkheid eerder met het kader 2016 te werken.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Informatie

Voor informatie en vragen over het beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 zie FAQ of via e-mail.