De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Vlaams Parlement keurt herziening stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in hoger onderwijs goed

Het Vlaams Parlement heeft op 10 juni 2015 het Ontwerp van decreet houdende wijziging van de Codex Hoger Onderwijs met betrekking tot het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs goedgekeurd. Hiermee wijzigt de manier van kwaliteitstoezicht en kwaliteitszorg in het Vlaamse hoger onderwijs krachtdadig.

Tot vandaag werd de kwaliteit van elke hogeronderwijsopleiding in Vlaanderen om de acht jaar gecontroleerd. Alle opleidingen zijn inmiddels al enkele malen extern beoordeeld en het verbeteringsperspectief, dat oorspronkelijk in het systeem zat, sprak minder aan. Bovendien brachten de opleidingsbeoordelingen een behoorlijke administratieve en financiële last met zich mee. Deze lasten wogen niet meer op tegen de mogelijke baten. Met de goedkeuring van het ontwerp van decreet en de wijziging van het stelsel wordt uitgegaan van vertrouwen en autonomie en krijgt de instelling meer verantwoordelijkheid voor het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van hun opleidingen. Universiteiten en hogescholen kunnen zich voortaan op het niveau van de instelling laten beoordelen en nog meer zelf verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg van hun opleidingen opnemen.

De NVAO is bijzonder verheugd met deze nieuwe fase in het Vlaamse accreditatiestelsel. 'Het nieuwe stelsel maakt hogescholen en universiteiten en hun opleidingen terug zelf eigenaar van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg. Het is een hefboom voor een sterke kwaliteitscultuur, voor een meer duurzaam, breed gedragen kwaliteitstreven, voor een grotere betrokkenheid van docenten en studenten', aldus vicevoorzitter Ann Demeulemeester.

Concreet zullen alle universiteiten en hogescholen in Vlaanderen een instellingsreview ondergaan, waarbij de kwaliteit van het onderwijsbeleid, de kwaliteitszorg en de wijze waarop ze de kwaliteit van de opleidingen versterken, beoordeeld worden. De beoordeling gebeurt onder meer aan de hand van de Kwaliteitscode. De Kwaliteitscode benadrukt zowel de aansluiting bij de Europese normen en richtlijnen als de betrokkenheid van interne en externe stakeholders en van onafhankelijke, externe vakgenoten en experten.

Om de overgang naar de instellingsreview zo vlot mogelijk te laten verlopen, worden de opleidingen van de hogescholen en de universiteiten tot 2021 vrijgesteld van opleidingsvisitaties en -accreditatie. Deze uitzondering geldt echter niet voor nieuwe opleidingen, voor opleidingen met een beperkte geldigheidsduur van de accreditatie en voor internationale gezamenlijke opleidingen.

De eerste instellingsreviews starten in november 2015. Alle procedures zullen afgerond zijn in de zomer van 2017 waarna de NVAO de reviewrapporten zal publiceren. Het stelsel krijgt na afronding van de instellingsreviews een grondige evaluatie en dit bepaalt in 2018 de opzet van het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs vanaf 2020.

Vrijdag 19 juni 2015 worden de Kaders en de Kwaliteitscode bekrachtigd. Deze zijn te raadplegen bij de procedures van de NVAO op deze website voor de instellingsreview, de opleidingsaccreditatie en de toets nieuwe opleiding of zie blok gerelateerde zaken.