Inspirerende NVAO-themaochtend over toets nieuwe opleiding20/03/2024

Op dinsdag 19 maart organiseerde de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een themaochtend met en voor hogeronderwijsinstellingen over de toets nieuwe opleiding (TNO). Het werd een boeiende leerervaring over de bouwstenen van een kwaliteitsvol informatiedossier.

De ochtend werd geopend met een prikkelende duo-act van de huidige TNO-coördinator, Julia van Proosdij-de Bruijn, en de allereerste TNO-coördinator, Michèle Wera. Vervolgens deelde Sabien van Harten (beleidsmedewerker) het verhaal achter de nieuwe master Data Science for Food and Health van Wageningen University & Research. Zij nam de aanwezigen mee in het traject van idee tot TNO-aanvraag. Enkele opvallende succesfactoren: het stapsgewijs proces, de inzet van werk- en stuurgroep, een coherent inhoudelijk programma en sprekende voorbeelden.

Kimberly de Jonge (docent) en Ronald Uittenbroek (directeur kenniscentrum) van Hogeschool Windesheim presenteerden vervolgens hun nieuwe masteropleiding Leiderschap voor Persoonsgerichte Zorg en Ondersteuning. Ook zij benadrukten het belang van een gedegen voorbereiding, daarin ondersteund door een projectgroep en een kwaliteitsadviseur. 
Paneldiscussie

Na de presentaties leidde René Hageman, adjunct-directeur van NVAO, de paneldiscussie en nodigde de aanwezigen uit om inzichten, knelpunten en succesverhalen te delen. Hoe schrijf je een samenhangend en navolgbaar verhaal? Voor wie schrijf je het informatiedossier? Deelnemers wisselden ervaringen uit en kwamen tot nieuwe inzichten.

Het programma werd afgesloten met een netwerklunch in het sfeervolle café en de tuin van het museum. De NVAO blikt terug op een uiterst geslaagd evenement en bedanken de ruim honderd deelnemers voor de leerrijke gedachtewisseling over bouwstenen voor een goed dossier. De belangrijkste bouwstenen komen terecht in het spreekwoordelijke A4’tje als uitkomst van deze TNO-bijeenkomst.

Gerelateerde procedures

Toets nieuwe opleiding

Hogeronderwijsinstellingen die een nieuwe associate degree-, bachelor- of masteropleiding willen starten, dienen deze laten erkennen door de NVAO (accrediteren). Dit kan via een toets nieuwe opleiding (TNO). In deze procedure beoordeelt een panel ...