De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Veel onvoldoendes voor opleidingen Geesteswetenschappen

Van de 212 universitaire bachelor- en masteropleidingen in de Geesteswetenschappen die opnieuw moesten worden geaccrediteerd, zijn er 26 onvoldoende bevonden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO heeft deze opleidingen een herstelperiode van maximaal twee jaar toegekend.

De meeste onvoldoendes zijn gevallen bij Geschiedenis, Kunst en Cultuur en Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Mediastudies van de Universiteit Maastricht (6), de Universiteit Utrecht (4), de Universiteit van Amsterdam (4), de Rijksuniversiteit Groningen (4), de Vrije Universiteit Amsterdam (3) en de Universiteit Leiden (2) (zie ook download 'NVAO Achtergrondinformatie beoordeling Geesteswetenschappen 2014').

Bezorgd

De opleidingen in het domein Geesteswetenschappen trekken jaarlijks ruim 6.000 nieuwe studenten. Het totaal aantal studenten bedraagt 30.000. Ruim driekwart van die opleidingen heeft een voldoende gescoord en 10 procent werd als “goed” gewaardeerd.

Toch is NVAO-voorzitter Anne Flierman bezorgd over het aantal onvoldoendes: ‘De NVAO heeft vastgesteld dat 13 procent van de opleidingen in de Geesteswetenschappen niet aan de maat is. Het probleem zit vooral in het eindniveau. Daarnaast kwamen onvoldoendes voor bij het academisch gehalte, de samenhang tussen programma-onderdelen of het functioneren van de examencommissie. Dit beeld is niet goed.’

Herstelplan

Sinds 2011 kunnen opleidingen die een onvoldoende krijgen een herstelplan indienen. Flierman: ‘Gelukkig zag de NVAO bij alle opleidingen voldoende mogelijkheden om de problemen op te lossen. De betrokken instellingen hebben inmiddels een goedgekeurd herstelplan ingediend. Zij hebben nu maximaal twee jaar de tijd om de noodzakelijke verbeteringen te realiseren.’

Visitatiecommissies

De opleidingen zijn beoordeeld door zeven visitatiecommissies, die alle bestaan uit deskundige en onafhankelijke leden, die zijn voorgedragen door de instellingen zelf en vervolgens goedgekeurd door de NVAO. De NVAO heeft bij geen van de opleidingen reden gezien af te wijken van het oordeel van de visitatiecommissies.

-----------------------------------------------------------------

Eindoordeel "goed" (geaccrediteerd)
Goed = de opleiding steekt systematisch en over de volle breedte uit boven de gangbare basiskwaliteit:

Instelling Bachelor / Master Opleiding
LEI M Archaeology
LEI B Chinastudies
LEI B Kunstgeschiedenis
LEI B Midden-Oostenstudies
LEI M Midden-Oosten Studies
LEI B Russische Studies
LEI M Russische en Euraziatische Studies
RUG B American Studies
RUG B Archeologie
RUG M Archeologie
RUG M Noord-Amerika Studies
UU B Literatuurwetenschap
UU B Taalwetenschap
UvA B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
UvA B Latijnse Taal en Cultuur
UvA B Nieuwgriekse Taal en Cultuur
UvA M Oudheidstudies
VU B Archeologie
VU M Archeologie
VU M Oudheidstudies

Eindoordeel "voldoende" (geaccrediteerd)
Zie download 'Als voldoende beoordeelde opleidingen in domein Geesteswetenschappen juni 2014'

Eindoordeel “onvoldoende” (accreditatie verlengd met herstelperiode)
Onvoldoende = de opleiding voldoet niet aan de gangbare basiskwaliteit en vertoont op meerdere vlakken ernstige tekortkomingen: 

Instelling Bachelor / Master Opleiding
EUR M Mediastudies
LEI B Geschiedenis
LEI B Engelse Taal en Cultuur
RU B Algemene Cultuurwetenschappen
RUG B Geschiedenis
RUG M Geschiedenis
RUG B Internationale Betrekkingen
en Internationale Organisatie
RUG B Religiewetenschappen
UM B Cultuurwetenschappen
UM M European Public Affairs
UM B European Studies
UM M European Studies
UM M Kunst- en Cultuurwetenschappen
UM M Mediastudies
UU B Communicatie- en Informatiewetenschappen
UU B Geschiedenis
UU B Keltische Talen en Cultuur
UU M Media Studies
UvA B Algemene Cultuurwetenschappen
UvA B Archeologie en Prehistorie
UvA M Mediastudies (90)
UvA B Theaterwetenschap
UvT M Theologie & Religiewetenschappen
VU B Literatuur en Samenleving
VU B Media, Kunst, Design en Architectuur
VU B Religiewetenschappen

"Onvoldoende” standaard 2 (onderwijsleeromgeving)
Het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te realiseren:

Instelling Bachelor / Master Opleiding
UvA B Media en informatie
VU M Kunst- en Cultuurwetenschappen