De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Scherpte in oordelen neemt verder toe (NL)

In 2015 zette de kwaliteitsontwikkeling van de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) zich voort, zo blijkt uit het NVAO Jaarbericht 2015 voor Nederland. Ruim 20 procent van de hbo-opleidingen ontving het oordeel “goed” (2014: 11 procent) en het aantal herstelperiodes daalde naar 3 procent (2014: 6 procent). In het wetenschappelijk onderwijs (wo) is nog altijd sprake van een verbeteropgave. Het aantal toegekende accreditaties voor beperkte duur (herstelperiodes) steeg bij wo-opleidingen van 9 procent in 2014 naar 11 procent in 2015. Zes procent van deze opleidingen werd als “goed” beoordeeld (2014: 10 procent). 

NVAO-voorzitter Flierman: ‘De scherpte in de oordelen nam vorig jaar verder toe, met name bij de universitaire lerarenopleidingen en de onderzoeksmasters. In het wetenschappelijk onderwijs ligt daar de verbeteropgave. In het bekostigde hoger beroepsonderwijs werpt de kwaliteitsslag echt vruchten af, hier is duidelijk een opgaande lijn te zien, met een verdubbeling van het aantal “goede” beoordelingen en nauwelijks nog herstelperiodes. Wat mij betreft is de accreditatie voor beperkte duur voor opleidingen een uitstekend instrument om een extra stap te zetten.”

Het jaar 2015 was voor de NVAO een rustiger jaar dan het jaar daarvoor. In totaal werden 652 Nederlandse en Vlaamse aanvragen afgerond tegen 807 in 2014.  Voor Nederland bedroeg het aantal behandelde accreditatieaanvragen 397 (2014: 646). Het aantal behandelde toets nieuwe opleidingen bleef in Nederland het afgelopen jaar met 68 ongeveer gelijk (2014: 60). De NVAO heeft alle aanvragen binnen het jaar afgehandeld.

Wat betreft de instellingstoets kwaliteitszorg zijn in de afgelopen drie jaar aanvragen afgerond van in totaal 34 instellingen. Bij 10 instellingen werden voorwaarden gesteld en daarvan hebben inmiddels 8 instellingen aangetoond aan de voorwaarden te voldoen (2 universiteiten worden in 2016 herbeoordeeld).  

De NVAO schonk voor Nederland het afgelopen jaar naast haar accreditatieprocessen aandacht aan de clusterbehandeling van de lerarenopleidingen en de onderzoeksmasters; de nieuwe titulatuur in het hbo en de voorbereiding op het nieuwe accreditatiestelsel.