De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Kwaliteit opleidingen op orde: stevige basis voorbereiding instellingsreview bij universiteiten en hogescholen, NVAO Halfjaarbericht Vlaanderen 2015

In de eerste helft van 2015 heeft de NVAO in Vlaanderen 101 bestaande opleidingen in het hoger onderwijs geaccrediteerd en 13 nieuwe opleidingen goedgekeurd, blijkt uit het NVAO Halfjaarbericht Vlaanderen 2015 (zie onder). Dit is meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (20 bestaande en 8 nieuwe opleidingen) en ook meer in vergelijking met heel 2014 (74 bestaande en 12 nieuwe opleidingen). Vlaanderen heeft intussen het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie drastisch vereenvoudigd en vernieuwd.

Goed nieuws is dat 1 op de 5 opleidingen (21 van de 101) het eindoordeel “goed” meekrijgt en dus het basisniveau (“voldoende”) overstijgt. Slechts 7 opleidingen kregen een herstelplan opgelegd en dus een accreditatie van beperkte duur. Verbetersuggesties en aanbevelingen worden aan alle opleidingen meegegeven. 2015 is voorlopig echter het laatste jaar met systematische opleidingsaccreditaties. Vanaf 2016 kunnen de hogescholen en universiteiten kiezen voor een review (audit) of accreditatie van de instelling als geheel. Wie daarvoor kiest, staat zelf in voor de kwaliteitszorg van zijn opleidingen en de betrokkenheid van docenten, studenten, experten, werkveld hierbij.

NVAO-vicevoorzitter Ann Demeulemeester: ‘Het nieuwe stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie versterkt op fundamenteel niveau de autonomie en de verantwoordelijkheid van de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Het biedt hen de mogelijkheid zelf in te staan voor het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van hun opleidingen. Zij bereiden zich daar nu op voor. De kwaliteit van het Vlaamse hoger onderwijs is op orde en ik ben blij dat alle instellingen in het komend najaar meedoen met de nieuwe instellingsreviews. Het nieuwe stelsel van kwaliteitszorg levert ook vereenvoudiging op, evenals een beperking van de externe planlast.’

Accreditatie maakt de kwaliteit van de opleidingen zichtbaar, zoals blijkt uit deze resultaten. De NVAO zal veel aandacht besteden aan de transparantie en de publieke informatie over de kwaliteit van de opleidingen in het nieuwe stelsel. Ook dat wordt immers de verantwoordelijkheid van de instellingen.

Ann Demeulemeester: ‘De instellingsevaluatie stimuleert de universiteiten en hogescholen om een kwaliteitscultuur te ontwikkelen en te streven naar voortdurende verbetering en meer duurzame kwaliteit, van de leiding tot de docenten en de studenten. Zij maken de kwaliteit. Het organiseren van een dergelijke grote betrokkenheid kost veel inspanning. Maar de resultaten van de instellingsreview maken de kwaliteit van hoger onderwijs ook zichtbaar en erkenbaar. NVAO wenst alle hogescholen en universiteiten een goede voorbereiding op het nieuwe stelsel.’