De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Kader 2018 op 1 februari van kracht

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2018 op 29 januari 2019 in de Staatscourant gepubliceerd (nr. 3198). De Wet accreditatie op maat is op 31 januari 2019 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de wet en het nieuwe kader (kader 2018) vanaf 1 februari 2019 van kracht zijn.

Een belangrijke vernieuwing in het stelsel is de accreditatie voor onbepaalde termijn. Een nieuwe opleiding wordt eerst via de aanvraag toets nieuwe opleiding (tno) beoordeeld om de accreditatie nieuwe opleiding te verkrijgen met een looptijd van zes jaar. Dan vraagt de opleiding op basis van een visitatierapport de accreditatie bestaande opleiding aan voor onbepaalde tijd. Daarna laat de opleiding zich eens in de zes jaar beoordelen en dient zij bij de NVAO een rapport in voor behoud van deze accreditatie. 

De NVAO heeft het kader 2018 en een Handout Top 10 Vernieuwingen Kader 2018 op haar website vermeld.