De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Anne Flierman opnieuw benoemd tot voorzitter NVAO

Dr. A.H. Flierman

Op voordracht van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Comité van Ministers (de Nederlandse en Vlaamse ministers bevoegd voor hoger onderwijs) per 1 mei 2017 de heer dr. A.H. (Anne) Flierman opnieuw voor een periode van vier jaar benoemd tot voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in Den Haag.

Het Dagelijks Bestuur van de NVAO bestaat naast Anne Flierman uit mevrouw lic. A. (Ann) Verreth (vicevoorzitter) en de heren dr. M.J.J. (Marc) Luwel en drs. R.P. (Paul) Zevenbergen.

Anne Flierman is sinds 1 mei 2013 voorzitter van de NVAO. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente en als vicevoorzitter van College van Bestuur van de Universiteit Maastricht. Anne Flierman is sinds 30 juni 2015 eerste Ondervoorzitter van de Eerste Kamer en sinds 2009 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Daarnaast is hij onder meer lid van de Raad van Toezicht van EP-Nuffic en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk. Anne Flierman studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden, waar hij ook promoveerde.

De NVAO is in 2005 als onafhankelijk en binationaal accreditatieorgaan opgericht bij Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen en borgt in beide regio's de kwaliteit van het hoger onderwijs. De Nederlandse en Vlaamse bestuursleden van de NVAO worden voor een periode van vier jaar benoemd door het Comité van Ministers. Zij zijn deskundig op het gebied van het hoger onderwijs, de beroepspraktijk van het hoger onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek of op het gebied van kwaliteitszorg. Het Algemeen Bestuur van de NVAO richt zich op het strategisch beleid van de organisatie. De dagelijkse leiding is gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur en het Management Team van de NVAO.