NVAO Nederland publiceert Engelse vertaling accreditatiekader20/06/2024

Sinds 1 april jl. hanteert NVAO Nederland het nieuwe accreditatiekader. Dit bevat de standaarden en beslisregels voor de beoordeling en accreditatie van nieuwe en bestaande opleidingen in het hoger onderwijs, de instellingstoets kwaliteitszorg en de verzwaarde toets nieuwe opleiding.

Tot op heden was het accreditatiekader alleen in het Nederlands beschikbaar, evenals de overige documenten. De NVAO heeft het accreditatiekader en de overgangsregeling laten vertalen door een beƫdigd vertaler en deze zijn zowel onderstaand als op de procedurepagina's beschikbaar.

Vragen of opmerkingen

Heeft u naar aanleiding van de publicatie van de Engelse vertaling van het accreditatiekader vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail

Gerelateerde procedures

Toets nieuwe opleiding

Hogeronderwijsinstellingen die een nieuwe associate degree-, bachelor- of masteropleiding willen starten, dienen deze laten erkennen door de NVAO (accrediteren). Dit kan via een toets nieuwe opleiding (TNO). In deze procedure beoordeelt een panel ...

Instellingstoets kwaliteitszorg

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur als het interne systeem van kwaliteitszorg ...

Accreditatie bestaande opleiding

De accreditatie van opleidingen betreft associate degree-, bachelor-, en (postinitiƫle) masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijke onderwijs (wo) in Nederland.

Rechtspersoon voor hoger onderwijs

Om erkend onderwijs te kunnen verzorgen, moeten organisaties een rechtspersoon voor hoger onderwijs (rpho) worden. Een rpho is een rechtspersoon die van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de bevoegdheid heeft gekregen om erkend...