Terug naar het overzicht

Bij accreditatie nieuwe opleiding aan te leveren administratieve gegevensOverige

Bij accreditatie nieuwe opleiding aan te leveren administratieve gegevens

Gerelateerd nieuws

photo_of_man_holding_a_book_927022

Tijdelijk (online) beoordeling nieuwe opleiding
12/06/2020

Update 8-2-2022

In verband met de landelijke bestrijding van het coronavirus is er een tijdelijke regeling ontwikkeld hoe we met de aanvragen voor nieuwe opleidingen. Deze regeling geldt in ieder geval tot 1 september 2022 en het uitgangspunt is dat de beoordeling online plaatsvindt. 

De aanpassingen zijn compatibel met de European Standards and Guidelines, laten de kwaliteitsborging van nieuwe opleidingen intact en maken het mogelijk ook onder onzekere omstandigheden de behandeling van ingediende aanvragen voort te zetten. 

De tijdelijke procedure behoort bij de maatregelen van de NVAO om de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. 

 
Lees meer

Gerelateerde procedures

Toets nieuwe opleiding

Hogeronderwijsinstellingen die een nieuwe associate degree-, bachelor- of masteropleiding willen starten, dienen deze laten erkennen door de NVAO (accrediteren). Dit kan via een toets nieuwe opleiding (TNO). In deze procedure beoordeelt een panel ...