Tijdelijk versnelde (online) beoordeling nieuwe opleiding12/06/2020

De NVAO Afdeling Nederland voert deze zomer tijdelijk een online procedure uit voor het beoordelen van nieuwe Nederlandse opleidingen. Het gaat om die opleidingen waarvoor universiteiten en hogescholen voor 1 september 2020 besluitvorming nodig hebben om te kunnen beginnen. Na overleg met de koepels en studentenorganisaties is deze tijdelijke TNO-procedure ingesteld om een groot deel van de nog te beoordelen aanvragen versneld te kunnen afhandelen. 

De tijdelijke procedure behoort bij de maatregelen van de NVAO om de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. 

Omdat de beperkende maatregelen om het coronavirus in te dammen nog enige tijd voortduren, is in goed overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de koepelorganisaties (NRTO, VH en VSNU) en de studentorganisaties (LSVb en ISO) een tijdelijke aangepaste (en versnelde) procedure voor de toets nieuwe opleiding (TNO) uitgewerkt. Hierdoor kan een groot deel van de nog te beoordelen aanvragen voor 1 september worden afgehandeld. 

In onderstaande download 'Tijdelijke versnelde procedure TNO' wordt de nieuwe werkwijze gedetailleerd beschreven. De kwaliteit en de kern van de aanpak van de TNO-procedure verandert niet. Onafhankelijke deskundigen (peers) beoordelen de plannen en studenten behouden de zekerheid dat een door de NVAO beoordeelde opleiding aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. 

De voorgestelde procedure heeft een tijdelijk karakter en is van toepassing op:  

  1. uitgestelde aanvragen met een al samengesteld panel en een geplande datum voor het locatiebezoek in de periode waarin de beperkende maatregelen van kracht werden; 
  2. aanvragen die zijn ingediend voor 1 maart 2020 waarvoor nog geen panel is benoemd en/of een locatiebezoek is vastgesteld. 

De NVAO is bij de planning van de werkzaamheden afhankelijk van de beschikbaarheid van panelleden. Ook wordt medewerking gevraagd van de instellingen waar het de planning en afhandeling van de besluitvorming betreft. Instellingen en opleidingen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken om weer naar de normale procedure over te gaan zonder dat een nieuw dossier behoeft te worden ingediend. Panelbezoeken zijn naar verwachting na 1 september weer mogelijk. 

Gedurende deze tijdelijke regeling worden de rapportages ontwikkeld via een aangepast format. De NVAO houdt de ervaringen van betrokkenen bij de aangepaste beoordelingen bij en voert met hen een evaluatiegesprek. De opgedane ervaringen met deze beoordelingen kunnen leiden tot verdere aanpassingen in de toekomst. 

TNO’s waarvan het locatiebezoek al heeft plaatsgevonden 

Bij TNO’s waarvan het panelbezoek al heeft plaatsgevonden, wordt het proces tot besluitvorming afgehandeld. Het rapport wordt opgesteld en alle gebruikelijke stappen tot besluitvorming worden genomen. Als door omstandigheden bij een instelling, panel of bij de NVAO vertraging in het proces ontstaat, wordt maatwerk toegepast. 

Nieuwe aanvragen 

De NVAO neemt nieuwe TNO-aanvragen (vanaf 1 maart) wel in behandeling. Wij bereiden de panelsamenstelling voor, maar plannen de datum van het locatiebezoek na 1 september.  

Informatie

Laura Oosterveld TNO Toets nieuwe opleiding - contact

Gerelateerde publicaties

Stocksy_txp07ca3789qQz100_OriginalDelivery_463255

Bij accreditatie nieuwe opleiding aan te leveren administratieve gegevens

december 2018
Lees meer

Gerelateerde procedures

Accreditatie nieuwe opleiding

Hogeronderwijsinstellingen die een nieuwe associate degree-, bachelor- of masteropleiding willen starten, dienen deze laten erkennen door de NVAO (accrediteren). Dit kan via een toets nieuwe opleiding (TNO). In deze procedure beoordeelt een panel ...