NVAO Nederland zoekt panelleden voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg27/07/2023

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een kwaliteitszorgorganisatie die op deskundige en onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen borgt en die de kwaliteitscultuur binnen de hogeronderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen bevordert. Voor de derde ronde van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is NVAO Nederland op zoek naar panelleden voor visitatiepanels. 

Met de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) legt een hogeronderwijsinstelling rekenschap af aan de samenleving over de degelijkheid van haar zorg voor de kwaliteit van het geaccrediteerde onderwijs. De instelling laat zien duurzaam en cyclisch te werken aan kwaliteitsontwikkeling en verbetering van de onderwijskwaliteit in haar opleidingen.

In de instellingstoets voert een panel van deskundigen een diepgaand onderzoek uit naar de praktijk van kwaliteitszorg in een hogeronderwijsinstelling. Deelname aan een visitatiepanel is een unieke gelegenheid om je kennis en expertise in te zetten voor de kwaliteit van geaccrediteerd hoger onderwijs en de praktijk van kwaliteitszorg. 

In een visitatiepanel zijn verschillende deskundigheden vertegenwoordigd. NVAO Nederland zoekt voor deze beoordeling panelleden met de volgende profielen: 

  • bestuurlijke deskundigheid;
  • ervaring in het (internationale) maatschappelijke veld of het werkveld waarin een hogeronderwijsinstelling opereert;
  • deskundigheid op het gebied van het hoger onderwijs;
  • kennis van kwaliteitszorgsystemen.
Als panellid heb je een open, onderzoekende, geïnteresseerde en onafhankelijke instelling. Verder ben je reflectief en in staat een open dialoog aan te gaan met je gesprekspartners.

Voorwaarde

Leden van visitatiepanels zijn onafhankelijk. Dit houdt in dat je in de afgelopen vijf jaar op geen enkele manier banden hebt gehad met de instelling die je beoordeelt.  

Deelnemen

Deelname aan de ITK kost tijd, naar schatting twintig dagdelen (totaal circa tien dagen). Dat is in een tijdbestek van zes maanden. Een deel is flexibel in te vullen. Een training op locatie ter voorbereiding van de beoordeling maakt deel uit van de instellingstoets evenals twee locatiebezoeken van twee en drie dagen (inclusief overnachtingen) aan de hogeschool of universiteit. 

Ben jij bereid tijd te investeren in een onderzoek naar de praktijk van kwaliteitszorg in een hoger onderwijsinstelling? Ben je bij voorkeur meer dan één keer inzetbaar de komende vier jaar? Ben je overtuigd van het nut van peer review en wil je zelf deelnemen aan een panel? Maak je interesse dan kenbaar door een e-mail te sturen aan itk@nvao.net voorzien van een korte motivatie. Doe dit vóór 7 september 2023

Meer informatie

Wil je meer informatie over de ITK, de inhoud van de toets en de rol van panelleden? Ga dan naar de volgende pagina of lees het beoordelingskader

Is je belangstelling gewekt maar laat je agenda het niet toe om aan een ITK deel te nemen? Dan is deelname aan een panel voor de beoordeling van een Toets Nieuwe Opleiding (TNO) misschien iets voor jou. Je interesse in een TNO-procedure kun je kenbaar maken door een korte motivatie te sturen naar tno_panel@nvao.net.

Gerelateerde procedures

Instellingstoets kwaliteitszorg

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur als het interne systeem van kwaliteitszorg ...