Groen licht voor de instellingsreview van de Katholieke Universiteit Leuven08/07/2022

Net voor de zomervakantie mag de KU Leuven een positief besluit instellingsreview in ontvangst nemen. Lees hieronder verder. 

 

Alle foto's: ©KU Leuven

 
Over de instellingsreview 


Het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel geeft veel vertrouwen aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Zij krijgen de verantwoordelijkheid om zelf in te staan voor het borgen van de kwaliteit van elke individuele opleiding. In ruil daarvoor doorlopen ze elke 6 jaar een instellingsbrede review. Die moet aantonen dat de instellingen op kwaliteitsvolle manier beleid voeren en zo adequaat de kwaliteit van hun opleidingen borgen. De instellingsreview wordt uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). In 2021 is de NVAO gestart met vernieuwde instellingsreviews. De instellingsreview is één van de instrumenten die de NVAO hanteert om toe te zien op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De NVAO stelt een externe reviewcommissie samen van onafhankelijke deskundigen. Zij onderzoeken tijdens meerdere bezoeken aan de instelling en via gesprekken met alle mogelijke stakeholders de aansluiting van het onderwijsbeleid bij de onderwijsvisie van de instelling en bij de maatschappelijke uitdagingen waarmee die in haar eigen context geconfronteerd wordt. Ook het systeem dat de instelling heeft opgezet om de kwaliteit van de eigen individuele opleidingen te borgen (de eigen regie) is voorwerp van onderzoek. 

De reviewcommissie die de instellingsreview voor KU Leuven uitvoerde, besluit dat het bestuursmodel en de beleidsinstrumenten de universiteit in staat stellen haar ambities waar te maken en de kwaliteit van elke geaccrediteerde opleiding te borgen. De commissie stelt vast dat er op alle niveaus van de organisatie een sterke kwaliteitscultuur aanwezig is. 

Uit het beoordelingsrapport blijkt dat de visie en strategische doelen van de KU Leuven toekomstgericht zijn; de universiteit zet in op belangrijke uitdagingen voor de komende jaren en tegelijkertijd bouwt ze aan continuïteit. 

De commissie hecht veel waarde aan het sterke engagement van de KU Leuven aangaande het onderwijs. In lijn met haar ambitie om een pionier te zijn, stelt zij zichzelf ambitieuze doelen om het actief leren van studenten te vergroten en de studievoortgang te verbeteren. 

Het bestuursmodel van de universiteit en de beleidsinstrumenten waarover het beschikt, vormen volgens de commissie de basis voor de KU Leuven om haar ambitieuze agenda waar te maken. De financiële strategie van de KU Leuven zorgt ervoor dat er op dit moment voldoende middelen beschikbaar zijn om de beleidsprioriteiten te ondersteunen. 


Luc Sels, rector KU Leuven: “Dit positieve rapport is een pluim voor de hele universiteit. De commissie looft onze aanpak die tegelijk focust op kwalitatief hoogstaand onderwijs én ijzersterk onderzoek. Ze bevestigt ook dat KU Leuven een voortrekkersrol speelt op vele domeinen. Maar wat me nog het meest verheugt is dat de commissie ook onze aandacht voor het welzijn van medewerkers en studenten in het postcovidtijdperk een bijzondere vermelding geeft. Ik wil dan ook alle collega’s bedanken die daar elke dag opnieuw het beste van zichzelf voor geven.” Sarah Springman, voorzitter van de reviewcommissie: "KU Leuven has demonstrated a future-oriented vision and strategic goals, having identified and planned on how to cope with challenges in the years to come. The institution has set up a governance model that is effective for educational policy implementation on the one hand, and quality assurance of education on the other. Clear goals have been formulated and key performance indicators monitor the degree to which goals are achieved. The panel found that a consistent and effective quality culture is fully embedded in KU Leuven’s nerve system, which is effectively embodied in the university leaders, staff and students who we met during our visit."

Alle foto's: ©KU Leuven

Gerelateerde procedures

Instellingsreview

#instellingen met instellingsreview
Alle instellingen die in Vlaanderen erkend zijn als hogeschool of universiteit worden periodiek beoordeeld in een instellingsreview. Daarbij wordt gekeken naar het onderwijsbeleid en de manier waarop de instelling zelf de kwaliteit van haar opleid...