HOGENT krijgt als eerste hogeschool een positief besluit voor de instellingsreview17/06/2022

De nieuwe ronde van de instellingsreviews in Vlaanderen komt intussen op kruissnelheid. Hogeschool Gent is de eerste hogeschool die in deze ronde het traject van de instellingsreview afgerond heeft, én met een positief resultaat.

Lees hieronder verder. 


 Over de instellingsreview 

 Het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel geeft veel vertrouwen aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Zij krijgen de verantwoordelijkheid om zelf in te staan voor het borgen van de kwaliteit van elke individuele opleiding. In ruil daarvoor doorlopen ze elke 6 jaar een instellingsbrede review. Die moet aantonen dat de instellingen op kwaliteitsvolle manier beleid voeren en zo adequaat de kwaliteit van hun opleidingen borgen. De instellingsreview wordt uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). In 2021 is de NVAO gestart met vernieuwde instellingsreviews. De instellingsreview is één van de instrumenten die de NVAO hanteert om toe te zien op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De NVAO stelt een externe reviewcommissie samen van onafhankelijke deskundigen. Zij onderzoeken tijdens meerdere bezoeken aan de instelling en via gesprekken met alle mogelijke stakeholders de aansluiting van het onderwijsbeleid bij de onderwijsvisie van de instelling en bij de maatschappelijke uitdagingen waarmee die in haar eigen context geconfronteerd wordt. Ook het systeem dat de instelling heeft opgezet om de kwaliteit van de eigen individuele opleidingen te borgen (de eigen regie) is voorwerp van onderzoek. 

In een open dialoog met HOGENT en mede in het licht van door de hogeschool zelf benoemde strategische aandachtspunten om het onderwijsbeleid te kunnen realiseren, heeft de commissie specifiek aandacht besteed aan drie thema’s. Zo stond de commissie stil bij de werking van de kwaliteitsdialogen als scharnierpunt binnen de eigen regie van HOGENT. Ten tweede boog ze zich over het personeelsbeleid, omdat een goed onderwijsbeleid niet uitgebouwd kan worden zonder de juiste mensen. HOGENT draagt diversiteit hoog in het vaandel. Vandaar dat de commissie dit thema ook in de kijker wou zetten. 

 Op basis van het gevoerde onderzoek komt de commissie tot een positief eindoordeel. De hogeschool heeft volgens de commissie op adequate wijze aangetoond haar onderwijsbeleid op een kwaliteitsvolle wijze uit te voeren en in lijn met haar heldere en gedragen visie. De commissie ziet een goed inzicht in de eigen werking, een hoog zelfkritisch en lerend vermogen en een sterke, breed gedragen kwaliteitscultuur. De ruimte die het nieuwe kwaliteitszorgstelsel biedt voor een eigen regie wordt overtuigend aangegrepen om ontwikkelingsgericht en continu (bij) te sturen op de kwaliteit van het onderwijs en elke individuele opleiding. 

Voorzitter van de reviewcommissie, Hans van der Vlist: “ HOGENT heeft de werking van de eigen regie goed beschreven, gevisualiseerd en tijdens de review overtuigend laten zien dat het kwaliteitszorgstelsel in de praktijk werkt. In het bijzonder is de procesopvolging van afspraken systematisch geregeld, is de interne auditfunctie sterk ontwikkeld en zorgen de jaarlijkse kwaliteitsdialogen voor een sluitende werking van de eigen regie. Ik ben onder de indruk van het enthousiasme en de betrokkenheid van docenten en studenten. Ze zijn de belichaming van een goed gewortelde kwaliteitscultuur.” 


Koen Goethals, Algemeen directeur HOGENT: "We zijn opgetogen met de conclusies van de reviewcommissie. Zij loven de inzet en de betrokkenheid van het onderwijzend en het administratief en technisch personeel in de ondersteunende diensten. De commissie ziet de nieuwe organisatiestructuur als ondersteunend voor het sterke kwaliteitsmodel waar HOGENT voor staat. Deze erkenning vormt een verdere stimulus voor de HOGENT-gemeenschap die dagdagelijks aan deze transitie werkt: zij maken daadwerkelijk HOGENT. Tegelijk ziet de hogeschool in dat er op het vlak van diversiteit en HR nog verschillende uitdagingen zijn. Maar HOGENT weet zich gesteund door het grote vertrouwen dat de reviewcommissie heeft in de aanpak die HOGENT hier voorziet en in de acties die hierrond reeds werden opgestart. "Gerelateerde procedures

Instellingsreview

#instellingen met instellingsreview
Alle instellingen die in Vlaanderen erkend zijn als hogeschool of universiteit worden periodiek beoordeeld in een instellingsreview. Daarbij wordt gekeken naar het onderwijsbeleid en de manier waarop de instelling zelf de kwaliteit van haar opleid...