Visitatierooster vereffend: tussentijdse publicatie live02/03/2022

Jaarlijks wordt met de grootste zorg het visitatierooster door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) samengesteld. De afgelopen jaren is gebleken dat de verdeling van het aantal beoordelingen over de accreditatiecyclus van zes jaar erg ongelijk is. Die pieken en dalen zorgen voor grote schommelingen in de belasting van alle betrokken organisaties en medewerkers. Om die reden is het visitatierooster vereffend. Het herziene visitatierooster is toegevoegd aan dit nieuwsbericht.

Voor het herziene rooster zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

  1. Alleen verlengingen sinds het laatste accreditatiebesluit zijn meegewogen - niet langer historische verlengingen uit vorige cycli; 
  2. De verdeling over de inlevermomenten (maart/november) was zeer ongelijk en gaf pieken en dalen. Deze verdeling is gelijkgetrokken met een beperkt aantal verschuivingen en een betere landelijke spreiding.

De NVAO werkt aan een andere weergave van het visitatierooster. Om de gevolgen van de vereffening zo snel mogelijk weer te kunnen geven, is gekozen om het rooster nog eenmaal te publiceren op de gebruikelijke wijze. Eerder ingediende wijzigingsverzoeken zijn hierin nog niet verwerkt. De NVAO streeft ernaar alle wijzigingsverzoeken zo snel mogelijk te verwerken. Na de aprilronde verwacht de NVAO het visitatierooster in een nieuwe vormgeving te publiceren.  

Gerelateerde procedures

Wijziging visitatiegroep

De NVAO behandelt jaarlijk in haar 'aprilronde' alle verzoeken tot wijzigingen van de visitatiegroepen en/of visitatierooster. U kunt tot 15 april uw gewenste nieuwe of wijziging(en) van bestaande visitatiegroepen en/of wijzigingen voor het visita...