Eerste instellingsreview leidt tot positief besluit voor VUB10/02/2022

Vlaamse hogescholen en universiteiten doorlopen elke 6 jaar een instellingsbrede review. Die moet aantonen dat instellingen op kwaliteitsvolle manier beleid voeren en adequaat de kwaliteit van hun opleidingen borgen. Wie slaagt hoeft niet langer elke opleiding apart te laten beoordelen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). In 2021 is de NVAO gestart met vernieuwde instellingsreviews. De Vrije Universiteit Brussel (VUB) is de eerste instelling die deze nieuwe procedure afrondt en dit met een positief resultaat. 

De NVAO hanteert een aantal instrumenten om toe te zien op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De instellingsreview is hier een van. Een reviewcommissie van onafhankelijke deskundigen onderzoekt de aansluiting van het onderwijsbeleid bij de onderwijsvisie van de instelling en bij de maatschappelijke uitdagingen waarmee die in haar eigen context geconfronteerd wordt. De beoordeling gaat eveneens na of de instelling ervoor instaat dat de kwaliteit van de eigen individuele opleidingen in orde is en in orde blijft. Om een positieve beoordeling te krijgen moet de instelling aantonen dat ze zelf de kwaliteit van haar opleidingen verzekert en de resultaten hiervan publiek maakt. 

 Bij de beoordeling van de VUB heeft de commissie het onderwijsbeleid onderzocht op instellings- en op opleidingsniveau. De commissie keek daarbij aanvullend naar de interactie tussen het centrale, het facultaire en het opleidingsniveau. De kwaliteit van de opleidingen zelf kwam daarbij uitdrukkelijk aan bod. In haar beoordelingsrapport is de commissie erg lovend over de kwaliteitscultuur: “De commissie was erg onder de indruk van de kwaliteitscultuur aan de VUB, die in alle gesprekken, op alle beleidsniveaus tastbaar was. De commissie heeft daarbij de grootste waardering voor de manier waarop participatie van studenten ingebed is op elk bestuursniveau.” De commissie verwijst in haar rapport naar een aantal andere sterke punten en doet daarbij ook aanbevelingen. 

 Het gevoerde onderzoek, waarbij de commissie de instelling tweemaal uitgebreid bezocht, kreeg zijn weerslag in een beoordelingsrapport. Hierin adviseert de commissie de NVAO om een positief besluit instellingsreview te nemen. 

 Wouter Duyck, vicevoorzitter van de NVAO: 

“Met de instellingsreview tonen universiteiten en hogescholen aan dat ze écht eigenaar van hun kwaliteitsborging zijn en dat dit binnen hun onderwijsbeleid past. We zijn tevreden dat deze eerste instellingsreview zowel procedureel als inhoudelijk goed is verlopen. Iedereen had zich echt tot in de puntjes voorbereid. Het is normaal dat een commissie aanbevelingen formuleert; dit helpt een instelling zich verder te ontwikkelen en past binnen NVAO’s Waarderende Aanpak waarmee we instellingen ondersteunen in de continue verbetering van de onderwijskwaliteit.” 

 Jan Danckaert, vicerector onderwijs- en studentenbeleid van de VUB, reageert: 

“We zijn erg opgetogen dat we deze instellingsreview met succes hebben doorlopen. Niet alleen zijn we ingenomen met de positieve beoordeling, maar zijn we als Urban Engaged University ook trots op de sterke waardering van de commissie voor de rol die VUB in het grootstedelijke Brussel op zich heeft genomen en blij met de erkenning voor de uitdagingen en mogelijkheden waar we reeds vol op inspelen.” 

Gerelateerde procedures

Instellingsreview

#instellingen met instellingsreview
Alle instellingen die in Vlaanderen erkend zijn als hogeschool of universiteit worden periodiek beoordeeld in een instellingsreview. Daarbij wordt gekeken naar het onderwijsbeleid en de manier waarop de instelling zelf de kwaliteit van haar opleid...