Ook online visiteren bij experiment leeruitkomsten23/09/2020

De NVAO Afdeling Nederland heeft besloten om ook in het experiment leeruitkomsten online visiteren toe te staan.  

Vanwege het clusterkarakter van de beoordelingsprocessen in het experiment leeruitkomsten (veel opleidingsvarianten tegelijkertijd) was online visiteren in het voorjaar van 2020 niet mogelijk. 

Inmiddels heeft de NVAO kennis genomen van de positieve ervaringen van panels en evaluatiebureaus. In de huidige omstandigheden (Covid-19) is online visiteren of een hybride vorm van fysiek en online visiteren een adequate oplossing die verder uitstel van deze beoordelingen voorkomt. De voorwaarden en werkwijze voor de totstandkoming van deze visitatie zijn dezelfde als bij de reguliere visitaties bij bestaande geaccrediteerde opleidingen. 

Gerelateerde procedures

Accreditatie bestaande opleiding

De accreditatie van opleidingen betreft associate degree-, bachelor-, en (postinitiële) masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijke onderwijs (wo) in Nederland.