Terug naar het overzicht

Bekendmakingsevent Systeembrede Analyse 2022-2023: Inclusie, differentiatie en diversiteit in hogeronderwijsinstellingen

Praktische informatie

Datum: 20/10/2023
Tijd: 09:30 - 14:00
Locatie: Thomas More - Campus National - Kronenburgstraat 62-68, 2000 Antwerpen

Deelnemers: 100

Contact

man_coffee_cup_pen

Verantwoordelijke pers & communicatie Vlaanderen

Op 20/10/2023 organiseert NVAO Vlaanderen het bekendmakingsevent voor de systeembrede analyse van 2022-2023: "Inclusie, differentiatie en diversiteit in hogeronderwijsinstellingen".

De werkgroep voor deze systeembrede analyse bestaat uit een vertegenwoordiging van de Erasmushogeschool Brussel, Karel de Grote Hogeschool, Rotterdam Academy, Thomas More, Universiteit Hasselt en de Vlaamse Vereniging van Studenten. Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs is actieve gesprekspartner. 

 

Programma (onder voorbehoud van wijzigingen): 

09:30 –10:00     Ontvangst – koffie/thee

10:00 –10:10     Welkom – het resultaat van deze systeembrede analyse

10:10 –10:15     Naar de posterlokalen

10:15 –11:30     Postersessies: illustraties van goede praktijken

11:30 –11:35     Naar de plenaire sessie

11:35 –12:00     Reflectie op diversiteit en inclusie – Mary Tupan-Wenno, directeur ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, Den Haag

12:00 –13:00     Broodjeslunch 

13:00 –13:45     Panelgesprek – diversiteit en inclusie bevorderd met vertrouwen en durf

  • Imran Uddin, algemeen directeur, Associatie KU Leuven
  • Jef Vandorpe, bestuurder Sociale zaken & Diversiteit, Vlaamse Vereniging van Studenten
  • Valérie Van Hees, coördinator Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs
  • Naïma Lafrarchi, onderzoeker educatieve master Geschiedenis, Universiteit Gent

13:45 – 14:00     Slotbeschouwing – Inclusie en kwaliteitszorg – Axel Aerden, directeur NVAO Vlaanderen

 

De inschrijvingen werden intussen gesloten. Wil je er toch nog bij zijn? Stuur ons dan een berichtje via: info@nvao.org

Gerelateerd nieuws

studenten

Systeembrede analyse Vlaanderen 2022-2023: Inclusie, differentiatie en diversiteit - Verkennende nota
21/09/2022

In het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel voor het hoger onderwijs brengen systeembrede analyses goede praktijken in beeld voor thema’s die gelinkt zijn aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. Het gaat om goede praktijken die de basiskwaliteit overstijgen en voor Vlaanderen innovatief zijn. Hogeronderwijsinstellingen krijgen hiermee de ruimte om te leren van elkaar. Universiteiten en hogescholen zijn verplicht om binnen een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar ten minste twee keer deel te nemen aan een systeembrede analyse, als instelling of vanuit één of meer opleidingen. Andere hogeronderwijsinstellingen kunnen vrijwillig deelnemen.

Lees meer
shutterstock_1175325208

Oproep Systeembrede Analyse 2022-2023 NVAO Vlaanderen: 'Inclusie, differentiatie en diversiteit'
05/05/2022

Binnen het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel geven systeembrede analyses inzicht in ontwikkelde praktijken rond thema’s gerelateerd aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. De resultaten worden door de NVAO gebundeld in een overzichtsrapportage die we publiek delen. Het voornaamste doel is het expliciteren van goede praktijken in het Vlaamse hoger onderwijs en het leren van elkaar.

Lees meer

Gerelateerde procedures

Systeembrede analyse

#alle instellingen
Systeembrede analyses hebben tot doel goede praktijken te delen binnen de hogeronderwijsgemeenschap. Instellingen leren van elkaar, met name rond thema’s gerelateerd aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. Alle erkende onderwijsverstrekkers ku...