De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

NVAO en zelfstandige beroepsbeoefenaars alternatieve geneeskunde

De NVAO ontvangt veel vragen van zelfstandige beroepsbeoefenaars in de alternatieve geneeskunde over erkenning en accreditatie van cursussen/opleidingen, bijvoorbeeld over vergoedingen of opleidingen medische basiskennis.

Dit heeft onder meer te maken met het feit dat zorgverzekeraars, zoals UVIT, CZ e.a. andere eisen stellen in aansluiting op de door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Financiën verstuurde Kamerbrief over de "Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten" (32 128). In deze brief staat onder andere: "de alternatieve beroepsbeoefenaar heeft ten minste een door de NVAO geaccrediteerd hbo-bachelordiploma (niet zijnde een BIG-opleiding) waarbij voldoende medische basiskennis is verworven en een aanvullende opleiding in de alternatieve geneeswijze"; "de alternatieve beroepsbeoefenaar heeft ten minste een hbo-bachelordiploma van een initiële NVAO-geaccrediteerde opleiding*, waarbij voldoende medische basiskennis is verworven tot alternatief therapeut".

De vrijstelling van btw voor dergelijke diensten beperkt zich sinds 1 januari 2013 tot de diensten van de bij of krachtens de Wet BIG geregelde beroepsbeoefenaren. Andere accreditaties zijn fiscaal niet langer relevant. Het volgen van een (nieuwe) vierjarige bacheloropleiding heeft dus geen gevolgen voor de behandeling voor de btw, zolang dit niet leidt tot het gaan verrichten van werkzaamheden als bij of krachtens de wet BIG geregelde beroepsbeoefenaar. Een toelichting op de regeling vindt u op de site van de belastingdienst. Daar is ook een toelichting opgenomen over de nog geldende uitzondering voor een aantal psychische beroepen en over alternatief werkende beroepsbeoefenaren. Voor fiscale vragen kunt u het beste contact opnemen met uw belastinginspecteur of met de Belastingtelefoon (0800-0543).

Medische basiskennis wordt niet apart geaccrediteerd en betreft vaak een onderdeel van het totale curriculum van opleidingen in de alternatieve geneeskunde/natuurgeneeswijze. Dat onderdeel wordt ook aangetroffen bij bepaalde - door de NVAO geaccrediteerde - opleidingen in het domein gezondheidszorg, zoals fysiotherapie en ergotherapie (zie ook download onderaan pagina). De NVAO accrediteert bachelor- en masteropleidingen van hogescholen en universiteiten in Nederland en Vlaanderen. Haar werkzaamheden vallen in Nederland onder de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De door de NVAO geaccrediteerde opleidingen vindt u in haar databank

De eventuele regeling dat alleen beroepsbeoefenaars met een door de NVAO geaccrediteerde opleiding zich bij een beroepsvereniging kunnen aansluiten, gaat niet uit van de NVAO. Dit behoort tot het eigen beleid van de desbetreffende beroepsvereniging.

Zie eventueel ook: Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)