Terug naar het overzicht

Overzichtsrapportage Vlaanderen: Educatieve MasteropleidingenRapport

De Vlaamse educatieve masteropleidingen: sterk engagement, maar work in progress

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) stelt haar overzichtsrapportage voor over de educatieve masteropleidingen in Vlaanderen. Daaruit blijkt het sterke engagement van de instellingen voor de kwaliteitsontwikkeling van deze lerarenopleidingen. Tegelijk stelt de NVAO vast dat deze opleidingen nog een work in progress zijn. De doorontwikkeling van een aantal cruciale aspecten, zoals de masterproeven en het vakdidactisch onderzoek, zullen zeker nog de nodige tijd en aandacht van de instellingen vragen. De overheid is nu aan zet om, in overleg met de instellingen, hier betere randvoorwaarden voor te creëren.

De educatieve masteropleidingen zijn het resultaat van een hervorming van de specifieke lerarenopleidingen zoals studenten die tot academiejaar 2018-2019, na een vakinhoudelijke basisopleiding of een beroepservaring, aan zowel de universiteiten, de Schools of Arts van de hogescholen als de centra voor volwassenenonderwijs konden volgen. Met een lerarenopleiding op masterniveau, de ‘educatieve master’, wilde de Vlaamse overheid de kwaliteit van de lerarenopleidingen versterken en de aantrekkelijkheid verhogen.  Afgestudeerden van de universitaire educatieve masteropleidingen gaan aan de slag in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Die van de Schools of Arts komen terecht in het kunstsecundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de kunsteducatieve sector.

De overzichtsrapportage omvat de beoordelingen van 46 educatieve masteropleidingen aangeboden door universiteiten en Schools of Arts van hogescholen. De NVAO coördineerde deze beoordelingen in de periode van januari 2023 tot en met augustus 2023. Het rapport geeft een beeld van de gehanteerde methodologie en een overzicht van de inhoudelijke bevindingen en overwegingen van NVAO’s beoordelingscommissies. Het rapport sluit af met NVAO’s inzichten en beleidsadviezen.