Terug naar het overzicht

Evaluatierapport KwaliteitsafsprakenOverige

“Het samen maken van de plannen voor de investeringen in de kwaliteit van onderwijs was
een feestje” kregen de onderzoekers verschillende keren tijdens de interviews voor dit
onderzoek te horen. Dat is wellicht de belangrijkste opbrengst van het proces van de
totstandkoming van de kwaliteitsafspraken bij de instellingen. Studenten, docenten, bestuur,
ondersteuning en toezichthouders hebben met elkaar de plannen om extra te investeren in
kwaliteit van onderwijs gemaakt. Dit heeft niet alleen geleid tot een breed gedragen inbreng
in de plannen maar heeft ook geleid tot een verhoogde gemeenschapszin binnen de
instellingen, de medezeggenschap heeft een impuls gekregen en de rol van de Raad van
Toezicht is vergroot, zo valt te lezen in hoofdstuk 6. Over de inhoudelijke opbrengst van de
kwaliteitsafspraken wordt, tegelijk met dit onderzoek, gerapporteerd. Dit landelijke beeld laat
zien dat in alle zes thema’s uit het sectorakkoord wordt geïnvesteerd. Meest gekozen thema’s
zijn onderwijsfaciliteiten, studentbegeleiding en docentkwaliteit. Net als dit rapport,
bevestigt het landelijke beeld dat de plannen in goede samenspraak met medezeggenschap,
maar ook met de grotere achterban tot stand zijn gekomen.

Gerelateerde procedures

Kwaliteitsafspraken

De kwaliteitsafspraken worden door de NVAO beoordeeld. Bij de kwaliteitsafspraken gaat het om de studievoorschotgelden die instellingen besteden aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Lees ook onze maatregelen in het kader van het...