Nieuwjaarsboodschap 202309/01/2023

Geachte relatie,

De afgelopen jaren hebben onze hoger onderwijs stelsels een opmerkelijke veerkracht laten zien. Niet alleen in het vinden van nieuwe vormen voor (online) onderwijs en het waarborgen van continuïteit, maar ook in het blijvend werken aan kwaliteitsverbetering. De NVAO heeft dat ook mogen ondervinden. Ook onze activiteiten hebben wij steeds zinvol, en ten dienste van het onderwijs, kunnen voortzetten.

Het komende jaar zal ook niet vrij van uitdagingen zijn. Stelseldiscussies, internationalisering, studentenwelbevinden, grote nood in onze werkvelden aan gekwalificeerde professionals, het zal allemaal veel aandacht vragen. 

Net als in de afgelopen jaren zal de NVAO de samenwerking zoeken met onze partners in het hoger onderwijs, in het vertrouwen dat we vanuit verschillende rollen aan hetzelfde doel werken. 

Wij zien daar in ieder geval naar uit! 


Een goed nieuwjaar, 

Carine Steverlynck, Wouter Duyck en Arnold Jonk
Dagelijks Bestuur van de NVAO