Beëindiging tijdelijke TNO-regeling20/06/2022

In het voorjaar van 2020 heeft NVAO Nederland aanpassingen doorgevoerd in de uitvoering van TNO-procedures om zodoende ook tijdens onzekere omstandigheden de behandeling van ingediende aanvragen voort te kunnen zetten. Inmiddels gelden er (voorlopig) geen beperkende maatregelen meer en dat betekent dat de tijdelijke TNO-regeling per 1 september aanstaande komt te vervallen. 

Het vervallen van de tijdelijke TNO-regeling houdt echter niet in dat NVAO Nederland volledig zal terugkeren naar de oude procedure. De ervaringen die zij de afgelopen twee jaar hebben opgedaan, willen zij handhaven in de uitvoering van de TNO-procedure.


Een belangrijke conclusie is dat de afgelopen periode heeft uitgewezen dat aanvragen voor nieuwe opleidingen nog steeds aan de kwaliteitseisen voldoen. Daarnaast hebben de beperkende maatregelen in verband met COVID-19 laten zien dat online werken ook voordelen heeft ten opzichte van fysieke afspraken door het hele land. Denk bijvoorbeeld aan een vermindering van de reistijd, een efficiëntere manier van werken én een bijdrage aan de verbetering van het milieu. 

Wijziging per 1 september

Per 1 september aanstaande kunnen hoger onderwijsinstellingen aangeven hoe zij willen dat nieuwe TNO-aanvragen worden georganiseerd. Visitaties kunnen fysiek, online of hybride plaatsvinden. Het is belangrijk dat hoger onderwijsinstellingen dit duidelijk aangeven wanneer de aanvraag voor een nieuwe opleiding wordt ingediend bij NVAO Nederland. Dat is belangrijk zodat de NVAO panelleden vooraf goed kan informeren over de wijze van beoordeling, en zij kunnen aangeven of zij dat willen en NVAO Nederland de juiste inhoudelijke panelleden selecteert. De wijze van beoordeling is altijd een samenwerking tussen de hoger onderwijsinstelling, het panel en de NVAO. Voor aanvragen die vóór 1 september 2022 zijn ingediend, gelden de afspraken die gemaakt zijn tussen de betrokken partijen. 

Mocht blijken dat toekomstige ontwikkelingen ervoor zorgen dat andere keuzes noodzakelijk zijn, dan zal NVAO Nederland de hoger onderwijsinstellingen altijd voorafgaand informeren. Daarnaast wordt deze wijziging ook het uitgangspunt voor overige procedures.