NVAO geeft positief oordeel Instellingstoets Kwaliteitszorg aan CHE15/09/2021

Op donderdag 9 september jl. ontving Jan Hol, namens het College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), het certificaat voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg uit handen van NVAO-bestuurder Anneke Luijten-Lub. Hiermee werd de CHE beloond met een positief resultaat voor de onderwijskwaliteit in Dordrecht en Ede.

Het onafhankelijke panel, dat is samengesteld, heeft het bestuur van de NVAO geadviseerd een positief besluit over de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) toe te kennen aan de CHE. Zij hebben aangegeven positief te zijn over de manier waarop de PDCA-cyclus op verschillende niveaus binnen de onderwijsinstelling wordt toegepast. Daarnaast blijkt dat de kracht van de CHE ligt in het feit dat de student binnen de gehele organisatie centraal staat.

Namens de NVAO heeft bestuurder Anneke Luijten-Lub het ITK-certificaat uitgereikt. 'De Christelijke Hogeschool Ede beschikt over een kwaliteitscultuur en kwaliteitszorgsysteem die voldoet aan het verwachtingspatroon en de eisen van het hoger onderwijs. Zij werken met een zeer persoonlijke benadering en kunnen dit verbinden aan een solide organisatie en hoge onderwijskwaliteit. Daarbij is het mooi om te zien dat de CHE haar studenten altijd centraal zet
,' geeft Anneke Luijten-Lub aan. 

De afgelopen jaren heeft er een transitie plaatsgevonden binnen de organisatie. Van een hiërarchische organisatie is de CHE gekanteld naar een netwerkorganisatie, met ruimte voor meer horizontaal werken, zelforganiserende teams en professioneel leiderschap. De besturingsfilosofie van de CHE draait om het werken vanuit een sterke inhoudelijke interactie tussen het tactisch leiderschap van de verschillende opleidingen en het strategisch leiderschap van de hogeschool.

Het panel heeft geconcludeerd de CHE voldoet aan alle standaarden van het beoordelingskader. Binnen de instelling worden meer resultaatgerichte (zakelijke) structuren aangebracht. 
De methodische en systematische benadering die de hogeschool heeft ingevoerd bij het opstellen en uitvoeren van strategisch beleid, zorgt voor brede betrokkenheid en het (her)kennen ervan in relatie tot het één CHE-principe. De strategische doelen uit het instellingsplan worden door alle betrokkenen met wie het panel sprak op eenduidige wijze benoemd en herkend.

Gerelateerde procedures

Instellingstoets kwaliteitszorg

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur als het interne systeem van kwaliteitszorg ...